Færre svage ældre får hjemmehjælp til praktiske opgaver

Antallet af svage ældre, der får hjemmehjælp, er næsten halveret på ti år.

Svage ældre må i stigende grad selv klare rengøringen, madlavningen og hygiejnen, for de får oftere nej til hjemmehjælp end tidligere.

Det viser en ny rapport, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) står bag.

- Vores tal tyder på, at der i dag står 60.000 ældre uden hjælp, selvom de faktisk har angivet, at de har behov for den, fortæller Tine Rostgaard, der er professor i velfærdspolitik ved VIVE og medforfatter til den nye rapport.

Andelen af svage ældre er egentlig faldet de seneste ti år fra 19,9 procent til 14,7 procent. Alligevel viser rapporten, at der er kommet mindre hjælp til gruppen af svage ældre.

I 2007 var det nemlig 42,8 procent af de svage ældre, der fik hjemmehjælp til praktiske opgaver, mens tallet i 2017 var faldet til 24,6 procent.

Det vil sige, at det i dag kun er hver fjerde svage ældre, som modtager hjælp til praktiske opgaver.

I rapporten har man også kigget nærmere på, om de ældre i stedet får hjælpen andre steder fra såsom fra familie, venner eller børn, eller om de køber sig til den.

Men det er ikke tilfældet.

Ifølge Tine Rostgaard skal faldet i hjemmehjælp til de svage ældre blandt andet ses ud fra en bevidst og målrettet indsats om hverdagsrehabilitering fra kommunernes side:

- Vi kan se, at der over tid er indført hverdagsrehabilitering. Det betyder, at man sjældnere får rengøring, fordi de ældre i stedet bliver oplært i at kunne klare at gøre rent selv – men her tyder det på, at der er nogen, der falder igennem, siger hun.

Det er nemlig ikke kun de ældre med mindre funktionsnedsættelse eller 'lettere svage ældre', som mangler hjælp, fortæller Tine Rostgaard:

- Hvis vi kigger på gruppen af de allersvageste ældre, så kan vi faktisk se, at der her er en tredjedel, der står helt uden nogen form for hjælp.

Ældre Sagen: 'Det er en katastrofal udvikling'

Hos Ældre Sagen er administrerende direktør Bjarne Hastrup forarget over de nye tal.

- Disse mennesker står i en dybt ulykkelig situation. De kan ikke få hjælp til de ting, som de har behov for at få støtte til. Det er et udtryk for en katastrofal udvikling, og at kommunerne totalt har svigtet, siger han.

Ifølge Bjarne Hastrup skyldes den manglende hjælp til de svage ældre, at visitationen ude i kommunerne har været alt for stram.

Han mener samtidig, at man omgående bør tilføre ældreområdet en ekstra milliard – og så lade bevillingerne følge med den stigning, der sker i gruppen af ældre.

- Men det er ikke nok bare at tilføre penge. Vi må også sikre os, at kommunerne rent faktisk anvender pengene til formålet, så vi får en værdig ældrepleje, siger han.

Ældreminister Thyra Frank (LA) har ikke ønsket at stille op til interview.

FacebookTwitter