Færre udsatte boligområder i Danmark: Her er årets ghettoliste

Der er 22 boligområder på ghettolisten, hvilket er det laveste, siden listen blev indført.

22 almene boligområder i Danmark er udsatte og dermed på den årlige ghettoliste, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har offentliggjort.

To af områderne på ghettolisten er nye, mens fem områder, der var med på listen sidste år, er udgået.

Se hele ghettolisten i faktaboksen og i kortet øverst i artiklen.

Det er det laveste antal, siden ghettolisten blev lavet tilbage i 2010. Sidste år var der 25 almene boligområder på ghetto-listen fordelt på 16 kommuner.

- Det er selvfølgelig positivt, at der er færre områder på ghettolisten i år. Det skal vi glæde os over. Men der er stadig for mange, og det går for langsomt med at få nedbragt antallet, siger siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.

Ifølge ministeriet skyldes faldet i antallet af områder på listen primært faldende kriminalitet, men der kan også spores en positiv udvikling i de udsatte boligområder i forhold til beskæftigelse.

De udsatte boligområder på listen er almene boligområder med mindst 1000 beboere, der opfylder tre ud af fem kriterier.

Kriterierne går blandt andet på, hvor mange af beboerne, der hverken har et arbejde eller er i gang med en uddannelse, og hvor mange af beboerne der er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande.

Også antallet af beboere, der er dømt for lovovertrædelse, beboernes indkomst og antallet af beboere, der højst har en grunduddannelse, tages med i betragtningen.

Se forskellen fra sidste år til i år i kortet her, hvor ghettolisten er for 2016 og 2017.

Flere års kritik

Siden listen blev udarbejdet for første gang i 2010, er listen blevet kritiseret flere gang.

Boligselskabernes Landsforening mener, at listen stempler og stigmatiserer områder, i stedet for at hjælpe dem som det er tiltænkt.

- Det er ikke særlig fornuftigt at stemple områder, fordi man overser alle de almindelige mennesker, der bor i områderne. Det sætter sådan set områderne tilbage i stedet for det, som den egentlig skal – at føre dem videre frem, siger Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening.

Da sidste års liste blev offentliggjort, nægtede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) dog at droppe listen.

- Jeg mener på ingen måde, at vi skal sløjfe ghettolisten. Vi skal tale åbent om det. Ellers forsvinder problemerne ikke, sagde hun.

FAKTA: SÅDAN KOMMER BOLIGOMRÅDER PÅ GHETTOLISTEN

  • Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).

  • Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

  • Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inklusiv uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

  • Kilde: Transport- og Bygningsministeriet.