FAKTA: Gentest - enkle, billige men også upålidelige

Det er nemt at få foretaget en gentest. Nogle få klik på nettet leder dig hurtigt til en dansk eller udenlandsk side, hvor en gentest kan købes for helt ned til omkring 600 kr.

Mennesket er sat sammen af milliarder af celler, som indeholder vores arvemateriale eller "gener". Hver celle indeholder cirka 30.000 gener, men det er forskelligt fra celle til celle, hvilke gener der er aktive.

Det er nemt at få foretaget en gentest. Nogle få klik på nettet leder dig hurtigt til en dansk eller udenlandsk side, hvor en gentest kan købes for helt ned til omkring 600 kr.

Det foregår typisk ved, at man får tilsendt teknisk udstyr til at foretage testen, man samler så noget spyt, som så sendes til firmaet.

Derefter kan man efter nogle uger gå ind på hjemmesiden og indtaste sin personlige kode og læse om, hvorvidt man i forhold til normalbefolkningen har forhøjet risiko for visse arvelige sygdomme eller ej. Blandt andet brystkræft, type 2-diabetes og omkring 40 andre sygdomme.

Forskellige resultaterDer er tale om en relativ enkel test, men testsvaret er med disse typer tests ikke helt pålideligt. I DR-programmet Viden Om fra 2011 "Test af gentest" kan du se en speciallæge vurdere resultaterne som to testpersoner får foretaget på to hjemmesider. De to personer frygter arvelige sygdomme, men de to prøver viser ikke det samme.

En gentest er ikke en diagnose, hvor man får af vide, hvad man fejler - det er et prognoseværktøj, der kan hjælpe en med at se, hvad man eventuelt er disponeret for.

Disse enkle gentest er da også blevet kritiseret - for hvordan skal man læse tallene og hvordan skal man reagere over for en eventuel forhøjet risiko for en dødelig sygdom, som man ikke kan gøre noget for at forhindre - fx Alzheimers?

Mere detaljerede gentestMen udviklingen indenfor genteknologien er voldsom i disse år. En ny form for meget detaljerede gentest ved at vinde indpas på de danske sygehuse, ligesom foreløbig ét amerikansk firma er begyndt at sælge de nye gentest direkte til forbrugerne (Jyllands-Posten okt. 2012).

Den nye type gentest er detaljerede sekventeringsanalyser, NGS-test, som betyder, at der laves en fuldstændig og detaljeret kortlægning af personens arvemasse.Om få år vil disse gentest formentlig kunne købes for det samme som de enkle test koster i dag.

Læs mere om gentest

* Illustreret Videnskab har spekuleret i, hvor genteknologien er henne om nogle få år. Du kan læse deres fremtidsvision her.

* I november sidste år kom Etisk Råd med nogle anbefalinger omkring gentest. Du kan læse deres syn på det her.

* Gentests må ikke anvendes af forsikringsselskaber og pensionskasser med henblik på fastsættelse af forsikrings- og pensionsvilkår.

Forsikringsselskabet må ikke ”indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger” (Forsikringsaftalelovens § 3a. § 3 a).

Facebook
Twitter