FAKTA: Her er alle kravene til den nye politiskole

Undervisningslokaler, gerningstedslokaler, idrætshal, forhindringsbane, helikopterlandeplads er blot nogle af kravene, der stilles til en ny politiskole.

(Foto: Grafik Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Vejle er blevet valgt som ny politiskole, og ifølge borgmester Arne Sigtenbjerggaard kan de nye politikadetter allerede begynde deres uddannelse i byen fra 1. januar næste år. Men ser man Rigspolitiets oprindelige rapport igennem, kan man se, hvad der kræves af en ny politiskole.

Og det er ikke småting, der er på listen. Ifølge rapporten vil det da også tage 40 måneder, inden Vejles gamle sygeplejeskole vil være klar.

Her følger kravene til en politiskole - en såkaldt arealoversigt:

16 undervisningslokaler á 100 m2

4 it-lokaler á 100 m2

2 storrumslokale á 140 m2

21 grupperum/mødelokaler á 30 m2

2 møderum á 20 m2

1 pauserum á 20 m2

1 lille køkken á 20 m2

2 studiemiljø-områder á 30 m2

1 omklædningsrum á 600 m2

1 badeområde á 100 m2

2 rum til videoafhøring á 30 m2

2 rum til videokonference á 25 m2

1 vagtcentral á 200 m2

KSN-lokale á 100 m2 (sikkerhedsrum)

KST-lokale á 50 m2 (sikkerhedsrum)

1 hotelreception á 50 m2

1 hotelkontor á 44 m2

1 hotel-personalrum á 30 m2

1 personaleomklædning/bad á 30 m2

1 hotelsopholdstue á 80 m2

150 hotelværelser á 20 m2

Forhal á 140 m2

1 ekspedition/vagt á 60 m2

10 firepersonerskontorer á 44 m2

8 topersonerskontorer á 22 m2

2 lederkontrorer á 22 m2

1 personalerum m. køkken á 128 m2

1 bibliotek med studiepladser á 150 m2

1 it-medarbejderkontor á 22 m2

1 kantinekøkken á 380 m2

1 kantine til basisuddannelsen á 300 m2

1 kantine til efter- og videreuddannelsen á 370 m2

1 auditorium á 300 m2

1 garderobe á 100 m2

1 skydesimulator á 100 m2

1 skydebane á 1160 m2

1 briefingrum á 70 m2

1 våbenrenserum á 30 m2

3 opbevaringsrum til træningsudstyr og skudsikre veste á 50 m2

1 våbenrum +a 100 m2

1 idrætshal á 500 m2

2 gerningstedslokaler á 160 m2

1 kriminalteknisk lokale á 60 m2

1 patruljetjenestelokale á 375 m2

1 indtræningslokale á 375 m2

1 omklædningsrum med bad á 100 m2

2 selvforsvarslokaler á 340 m2

2 vægttræningslokaler á 340 m2

30 toiletter á 5 m2

5 handicaptoiletter á 5 m2

5 rengøringsrum á 10 m2

4 printer/kopirum á 10 m2

5 små deportrum á 20 m2

5 store depotrum á 50 m2

1 UPS-rum á 10 m2

4 krydsfelt á 10 m2 (et ekstra lokale, hvis der er mere end 90 meter mellem it-udstyr og serverrum)

1 serverrum á 25 m2

4 teknik- og ventilationsrum á 25 m2

1 varmecentral á 50 m2

1 lokale til nødgenerator á 30 m2

1 værksted á 65 m2

1 forhindringsbane og helikopterlandeplads á 10.000 m2

1 sikret parkeringsplads á 2130 m2

1 øvrig parkeringsplads á 9030 m2

1 øvelsesterræn á 10.000 m2

1 øvelsesby á 2000 m2

1 materielgård á 135 m2

I alt: 15629 m2 bygningsareal og 31.295 m2 udeareal

Kilde: Rigspolitiets rapport - bilag

Facebook
Twitter