FAKTA: Her er forsvarsaftalen

Læs alle detaljer i mandagens forsvarsaftale.

Mandag indgik Socialdemokraterne, Radikale Venstre SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti forsvarsaftalen, der gælder frem til 2017.

Hovedelementer i aftalen, der samlet skal spare staten for udgifter for 2,7 milliarder kroner er, at Bülows kaserne i Fredericia og Sønderborg kaserne skal lukkes. Samtidig skal kasernen ved Vordingborg delvist lukkes og leje-målet på Odense kaserne opsiges.

Herunder kan du læse de nærmere detaljer om, hvad aftalen betyder for forsvaret:

- Det nationale støttedepot ved Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Skrydstrup.

- Det nationale støttedepot ved Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Skrydstrup.

- Transportkoordinationskapacitet og transport kontrolenheden fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Karup.

- Forsvarets enheder og elementer på Bülows kaserne flyttes til Ryes kaserne i Fredericia.

- Bülows kaserne afhændes.

- Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.

- Sønderborg kaserne afhændes.

- Der er endvidere enighed om, at forsvarets sjællandske personelrelaterede funktioner med fordel kan samles. Herunder undersøges mulighederne for en eventuel hel eller delvis afhændelse af Flyvestation Skalstrup.

- Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammenlægges med Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.

- Lejemålet på Odense kaserne opsiges.

- Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland- Falster og Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydsjælland flyttes til Vordingborg kaserne.

- Stensved kaserne afhændes.

- Den fremtidige placering af hjemmeværnets enheder på Flyvestation Skalstrup skal undersøges som led i en eventuel afhændelse af Flyvestation Skalstrup.

- De to flådestationer i Frederikshavn og Korsør fastholdes. Der foretages ikke større ny og anlægsinvesteringer på flådestation Korsør. Der er således hverken direkte eller indirekte truffet beslutning om at flytte enheder.

- De tre flyvestationer i henholdsvis Skrydstrup, Karup og Aalborg fastholdes. På længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på to eller en flyvestation og i forbindelse med anskaffelsen af nye kampfly bør det fremtidige antal flyvestationer overvejes.