FAKTA Her er hovedpunkterne i FN's Klimapanels rapport

FN's klimaeksperter udsender en dyster vejrudsigt for fremtiden.

FN's klimaeksperter har samlet den nyeste viden om Jordens klima og udsendt en dyster vejrudsigt for fremtiden.

FN's klimapanels femte hovedrapport 'Climate Change 2014' sammenfatter den nyeste viden om Jordens klima og den globale opvarmning.

Budskabet er langt hen ad vejen det samme som i de tidligere statusrapporter fra panelet. Men tonen er skærpet, og de videnskabelige data vejer endnu tungere end før.

Søndag fremlagde FN's generalsekretær Ban Ki-moon rapporten i København og bad verdens ledere om at skride til handling mod voldsomme og uoprettelige klimaforandringer med det samme.

Her er hovedpunkterne:

* Hvert af de seneste tre årtier har sat rekord som det varmeste siden 1850. Siden 1880 er Jordens gennemsnitstemperatur steget 0,85 grader.

* I perioden 2016-2035 stiger Jordens temperatur med stor sandsynlighed 0,3-0,7 grader. Omkring 2050 vil omfanget af klimaændringerne i høj grad afhænge af, hvad vi gør nu.

* Hedebølger vil med stor sandsynlighed blive hyppigere og længere, og ekstrem nedbør bliver mere hyppig og intens i mange regioner.

* Fra 1971 til 2010 er over 90 procent af den akkumulerede energi blevet opsuget af oceanerne, som er blevet varmere ned til 700 meters dybde.

* Iskapperne på både Antarktis (Sydpolen) og Grønland har mistet is på grund af afsmeltning, især i perioden 2002-2011. Så godt som alle verdens gletsjere skrumper.

* Vandspejlet i verdenshavene vil stige med mellem 26 og 82 centimeter frem mod 2100. Men stigningen bliver ikke jævnt fordelt på kloden.

* Udbredelsen af havis i det arktiske område er i fra 1979 til 2012 blevet mellem 3,5 og 4,1 procent mindre pr. årti. Arktis kan være helt uden sommerhavis i 2050.

* Koralrev og polare økosystemer er mest sårbare over for det ændrede klima. Kyster og lavtliggende områder er i fare på grund af havstigninger, som fortsætter i århundreder.

* Koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren er nu højere end på noget tidspunkt i de foregående 800.000 år.

* Den stadigt voksende udledning af CO2 øger sandsynligheden for voldsomme, omfattende og irreversible virkninger for mennesker og økosystemer.

* Udbytterne af vigtige kornsorter som hvede, ris og majs vil falde som følge af klimaforandringer og skabe usikker fødevareforsyning i fremtiden.

* Klimaændringer fører til flere sygdomme i de fattigste ulande. De vil også påvirke økonomisk vækst negativt og føre til, at folkegrupper begynder at vandre.

* Der er dog mange måder at få CO2-udslippet ned på. IPCC anbefaler både vedvarende energikilder som sol og vind, men også atomkraft og CCS (CO2-lagring i undergrunden).

* Hvis vi skal nå målet om at begrænse global opvarmning til to grader, skal CO2-udledningen skæres 40-70 procent i perioden 2010 til 2050. Omkring 2100 skal den være nul.

Kilde: "Climate Change 2014", FN's Klimapanel.

/ritzau/

Facebook
Twitter