FAKTA Her skal de statslige arbejdspladser flyttes ud

En række statslige institutioner skal flytte helt eller delvist til provinsen. Her skal de være.

Her skal de statslige arbejdspladser placeres. Grafik fra Statsministeriet. (© Statsministeriet)

Medarbejderne på en lang række statsejede institutioner har ventet i spænding.

Det samme har en række kommuner, der har håbet på at få statslige jobs til byen.

Nu flytter regeringen 3900 arbejdspladser ud til 38 forskellige byer.

Disse institutioner skal flytte ud

Udlændingestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen

Statens Adminstration

Søfartsstyrelsen

Geodatastyrelsen

Dansk Institut for Internationale Studier

Civilstyrelsen

Naturstyrelsen

Færdselsstyrelsen

Danmarks Evalueringsinstitut

Spillemyndigheden

Danmarks akkrediteringsinstitution

Børnerådet

Danida Fellowship Centre

Nationalt Center for Undervisning I Natur, Teknik og Sundhed

Jagt- og Skovbrugsmuseet

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Statens Værksteder for Kunst

Rådet for Socialt udsatte

Taksationssekretariatet

Dele af styrelser

Dele af NaturErhvervstyrelsen

Dele af Banedanmark flyttes til to byer

Dele af Skat fordeles i byer rundt om i landet

Socialstyrelsen samles på én lokation

Diverse klagenævn samles i ”Klagenævnenes Hus”, herunder Natur- og Miljøklagenævnet og Forbrugerklagenævnet

Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (ny styrelse) flyttes

Dele af Miljøstyrelsen flyttes

Dele af Arbejdstilsynet flyttes

Dele af Energinet.dk flyttes til to byer

Dele af Energistyrelsen flyttes

Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flyttes

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (ny styrelse) flyttes til to byer

Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen flyttes

Dele af Bygnigsstyrelsen flyttes

Dele af Erhvervsstyrelsen flyttes til to byer

Dele af Skatteankestyrelsen flyttes

Øvrige flytninger fra hovedstaden

Her skal de statslige arbejdspladser ligge

 • Næstved: 395

 • Sønderborg: 392

 • Odense: 286

 • Ringsted: 281

 • Hjørring: 257

 • Viborg: 248

 • Aalborg: 219

 • Aarhus: 201

 • Korsør: 190

 • Holbæk: 119

 • Slagelse: 121

 • Esbjerg: 105

Kilde: Statsministeriet

/DR Nyheder