FAKTA: Hvad er en flygtning?

Hvornår er man flygtning, og hvornår er man asylansøger? Detektor giver en hurtig gennemgang af begreberne.

Kvoteflygtning, krigsflygtning, asylansøger og migrant. Debatten om de mange mennesker på flugt er en skov af begreber. DR’s Detektor giver her forklaringen:

  • Asylansøger: Så snart en person henvender sig til myndighederne og søger om asyl, betegnes vedkommende som asylansøger.

  • Flygtning: En flygtning er en person, der har fået godkendt sin ansøgning om asyl i Danmark.

  • Krigsflygtning: Personer, der får asyl på grund af krig i deres i hjemland, kategoriseres som krigsflygtninge. Danmark er på grund af vores tilslutning til FN’s flygtningekonvention forpligtiget til at beskytte personer, der flygter fra krig.

  • Konventionsflygtning: En person, der flygter til Danmark, fordi vedkommende er personligt forfulgt i hjemlandet. Ligesom med krigsflygtninge er Danmark på grund af vores tilslutning til FN’s flygtningekonvention forpligtiget til at beskytte mennesker, der er personligt forfulgte.

  • Kvoteflygtning: Personer fra lande, hvor befolkningen ifølge FN er udsat for eksempelvis vold og politisk uro, kan også opnå status som flygtninge i Danmark. Danmark er ifølge FN’s flygtningekonvention forpligtiget til at tage 500 kvoteflygtninge om året.

  • Migrant: En person, der forlader sit hjemland på grund af eksempelvis fattigdom.

Se mere om flygtningekatastrofen klokken 20:00 i aften på DR2, hvor Detektor og Debatten sætter fokus på de mange flygtninge.

Facebook
Twitter