Fakta: Offentlige vandværker kan privatiseres

Forhandlinger om en refom af vandsektoren er gået igang. Det kan ende med at landets kommunale vandværker kan sælges til private. Kritikere mener, at det går ud over kvaliteten.

De kommunale vandværker, der står for to-tredjedele af al vandforsyning, kan blive privatiseret, hvis en embedsmandsrappor under Miljøministeriet bliver vedtaget. (Foto: DR © DR)

Først var det telefonselskaberne, siden elforsyningen og nu kommer turen til vandforsyningen. Danmarks 2.700 private og kommunale vandværker kan komme helt på private hænder. Det betyder at private aktieselskaber skal kunne tjene penge på at levere vand.

Knap 2500 små private vandværker ligger i landsbyer, hvor der typisk kun leveres vand til et par hundrede huse.

Motivet er rationaliseringer

Og så skal der rationaliseres for en næsten halvanden milliard kroner indenfor vandforsyningen. Men dét holder ikke uden at det går ud over vandkvaliteten, siger kritikere. Idag er priserne på vand forskellig, fordi vedligeholdelsen af ledningerne ikke er ens. Fremover skal priserne være mere ens, samtidig med at der skal laves et prisloft. Det er uvist hvor stort loftet skal være.

Sådan lyder det i et oplæg til en vandreform som Miljøstyrelsen er kommet med og som politikerne skal forhandle på plads. Forhandlingerne startede tirsdag mellem miljøordførerne og ledes af Miljøminister Connie Hedegaard.

Vandkvaliteten vil falde, siger kritikere

Men vedtages reformen, som foreslået, så vil det gå ud over forbrugerne. Det siger direktøren for Dansk Vand- og spildevandsforening Carl Emil Larsen til DR Nyhederne:

- Der hvor man liberaliserer vandsektoren, stiger priserne, eller kvaliteten falder, eller begge dele, siger han.

Også advarer professor i Vandforsyning, Erik Arvin fra DTU mener at forbrugernes vandkvalitet vil lide under en privatisering.

- Når man skal til at tjene penge på vand, så kan man kun skære på driften, og det vil betyde lavere kvalitet, siger han Erik Arvin er i forvejen bekymret for vandkvaliteten i de mindre private vandværker.

Hidtil uden profit

Det er kommunerne der i dag står for den største del af vandforsyningen. To tredjedele af alt vand kommer idag fra 166 kommunale vandforsyningsselskaber. Resten af de knap 2500 vandværker er private.

Så i dag er der et kludetæppe af privat og offentlig vandforsyning i danmark - og de styres alle efter det såkaldte hvile-i-sig-selv-princippet.

Det betyder i praksis, at de penge der kommer ind fra brugerne, investeres igen - især til at vedligeholde vandrør og lave nye boringer. Og der skal ikke laves overskud til ejerne.

Mere effektivitet mulig

Konkurrencestyrelsen skrev i en rapport for tre år, at der kan spares halvanden milliard på vandforsyningen i Danmark -En embedsmandsgruppe under Miljøministeriet, har siden arbejdet videre med ideerne:

Den gruppe kom sidste år med en række anbefalede ændringer. Nøgleordene var færre omkostninger og mere konkurrence lød det i et idekatalog.

Alle de 166 kommunale vandforsyningsselskaber skal laves om til aktieselskaber, som kommunerne kan beholde eller vælge at sælge til private.

Flere målinger

Der skal laves benchmarking, dvs. sammenligning af udgifter, for at presse vandværkerne til større effektivitet.

Men Carl Emil Larsen fa DANVA siger, at de danske vandværker ikke har noget imod at blive målt og vejet. Der er faktisk allerede et frivilligt benchmarking-system, som har gjort at de vandværker der samarbejder, rent faktisk får udgifterne til at falde, for første gang i fire år.

- Vi har heller ikke noget mod samarbejde med private partnere, vi er åbne for at eksperimentere med det. Vi kan bare ikke lide, at vandværkerne skal presses til at blive aktieselskaber, når mange i forvejen er andelsselskaber. Det bør være frit hvordan man gerne vil organisere sig i kommunerne. DANVA har været meget kritisk i det høringsvar de indsendte for nogle måneder siden.

Kan organiseres anderledes

Også Professor Erik Arvin er kritisk over for måden at organisere vandværkerne på. Han mener derimod at det giver langt mere mening at oprette ét kommunalt vandværk i hver kommune. Samt at oprette et statsligt kontrolorgan, der kan tjekke at vandkvaliteten er høj nok, efter engelsk mønster.

Som forslaget ligger idag, så vil det fortsat være muligt for kommunerne både at eje, men også at kunne sælge vandværker fra. Det er op til kommunerne.

I oplægget peges der også på, at det er vigtigt at adskille det kommunale ejerskab fra kontrollen af vandet. Derfor forhandler man også om hvorvidt det også bliver gennemført, når kommunerne både kan eje og kontrollere vandet - med de samme ansvarlige politikere og embedsmænd - i en fremtidig struktur.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:532e2a376187a20a446ce3c1

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk