FAKTA om angst: Her er symptomerne

Der er flere forskellige former for angst. Her kan du få et overblik over de forskellige sygdomme og symptomerne.

(Foto: © (grafik) Christina Reymann, DR)

Angst er en overordnet betegnelse for forskellige angstlidelser, som kan variere i sværhedsgrad og omfang.

Mellem 20 og 24 procent af den danske befolkning bliver ramt af angst på et tidspunkt i livet. Hvordan forløbet med angst er, afhænger af angsttype og behandling.

Omkring en tredjedel bliver ifølge Psykiatrifonden raske, men kan få enkelte tilbagefald. En tredjedel oplever vedvarende, men lette symptomer, der ikke forhindrer et aktivt liv. Og den sidste tredjedel oplever relativt svære symptomer, som dog kan mildnes med behandling. Behandling kan både være kognitiv og medicinsk.

Her kan du læse om de forskellige former for angstlidelser og lidelsernes symptomer:

Socialfobi

Socialfobi en type af angst, hvor man især er angst for at blive kritisk betragtet af andre mennesker i sociale sammenhænge. Årsagen er ofte lav selvværdsfølelse.

Symptomer:

- Anspændthed og ubehag i samvær med andre mennesker.

- Man oplever sig utilstrækkelig og føler sig "forkert".

- Man er nervøs for og frygter, om andre opdager, hvordan man har det.

- Man kan blive angst for at svede, ryste på hænderne, rødme, føle tisse- og afføringstrang og angst for at skulle kaste op.

Panikangst

Panikangst er svære angstanfald, som opstår pludseligt og vender tilbage igen og igen. Mennesker med panikangst udvikler ofte angst for steder, hvor de tidligere har fået et angstanfald for eksempel i bussen. Et anfald varer som regel nogle minutter.

Symptomer:

- Mange oplever, at man pludselig ikke kan få vejret eller får vejrtrækningsproblemer og bliver overvældet af dødsangst.

- Hjertebanken og smerter i brystet.

- Svimmelhed, kvalme og en følelse af uvirkelighed kan også opstå.

- Rysten, sveden, mundtørhed, kvælningsfornemmelse.

Agorafobi

Agorafobi er en angsttype, der også er kendt som pladsangst. Angsten viser sig, hvis man er bange for store menneskemængder, for at færdes på offentlige steder eller alene uden for hjemmet. Det kan derfor være meget invaliderende.

Symptomer:

- Frygt for at falde om.

- Hjemmet føles som en "sikker" og angstfri zone.

- Man isolerer sig mere og mere i hjemmet eller tør ikke gå ud alene.

Generaliseret angst

Generaliseret angst en type af angst, der ikke er knyttet til nogen speciel situation og derfor er mere konstant end andre former. Man er ængstelig, urolig, bekymret for familiemedlemmer, for fremtiden og for både små og store begivenheder i hverdagen.

Symptomer:

- Bekymringstanker og uro i kroppen.

- Frygt for at man selv eller ens nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke.

- Bekymring for at have overset noget i dagens løb og forestiller sig konsekvenser ved det.

- Hjertebanken eller hurtig puls, sveden, rysten og mundtørhed.

- Fornemmelse af åndenød, kvælningsfornemmelse, trykken eller smerte i brystet.

- Svimmelhed eller ørhed, uvirkelighedsfornemmelse.

- Muskelspændinger og muskelsmerter.

OCD

OCD står for obsessiv-kompulsiv tilstand. Det skal forstås som tvangstanker og tvangshandlinger, der i mange tilfælde er forbundet med angst. Eksempelvis kan den syge have behov for ustandseligt at vaske hænder, kontrollere dørlåse og gøre rent langt ud over det normale.

Sygdommen kommer først og fremmest til udbrud i voksenalderen, og mange kan styre tvangssymptomerne både på arbejdspladsen og i sociale sammenhænge, selv om livskvaliteten påvirkes negativt.

Symptomer:

- Man tillægger tanker magisk kraft, og de kan udløse uro i kroppen og en følelse af kaos, fordi man tror, at tanker kan få ting til at ske.

- Tvangstanker kan føre til tvangshandlinger, som er gentagne åbenlyse handlinger som hyppig håndvask eller skjulte, mentale handlinger, for eksempel rim, remser og ritualer.

Enkelfobi

Enkelfobi er en type af angst, der udløses af specielle forhold. Det kan for eksempel være højdeskræk, flyskræk, vandskræk eller tandlægeskræk. Men det kan også være mødet med forskellige dyr som hunde, slanger eller edderkopper.

Cirka 10 procent af befolkningen har en eller flere genstande eller situationer, som fremkalder angst, og som man derfor forsøger at undgå at udsætte sig for.

Symptomer:

- Man bliver bange for genstande eller situationer. Det kan være blod, edderkopper, højder, mad, lukkede rum, torden, mørke, mus, fugle, tandlægebesøg, lægebesøg.

- Man undgår at udsætte sig selv for den pågældende genstand eller situation.

Hvis du er bekymret eller er i tvivl, hvorvidt du har angst, bør du søge egen læge.