FAKTA Sådan er faldet i normeringen regnet ud

Siden 1986 er der blevet 58 procent flere børn pr. voksen i vuggestuer og børnehaver, viser tal fra analyseinstituttet Bureau 2000. Læs her, hvordan tallene er beregnet.

I disse dage sætter DR Nyheder fokus på hverdagen i landets børnehaver og vuggestuer.

I flere af historierne beskriver vi, hvordan normeringen er blevet væsentligt forringet de sidste 28 år ud fra beregninger foretaget af analyseinstituttet Bureau 2000.

Bureauet har gennem mange år har beskæftiget sig med børneområdet og blandt andet har lavet analyser for Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd, SFI.

Beregningerne viser, at der siden 1986 er blevet 58 procent flere børn pr. voksen i daginstitutionerne, hvis man udelukkende ser på den tid, hvor pædagogerne og medhjælperne er sammen med børnene og ikke bruger tid på pauser, papirarbejde, ledelse og administration.

Det betyder, at for 28 år siden passede en voksen i en vuggestue 4,1 børn i gennemsnit, mens en voksen i dag skal holde styr på 6,5 af de små børn.

Presset er steget tilsvarende i børnehaverne. Her var der 7,5 børnehavebørn pr. voksen i 1986 og 11,8 i 2014.

(Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Sådan er den regnet ud

Der findes ikke en fælles standard for, hvordan normeringer regnes ud i Danmark. Derfor har du måske stillet spørgsmål til, hvordan Bureau 2000 er kommet frem til sine tal.

Hvad tæller med? Og hvordan er en voksen defineret i det store regnskab? For at få svar på spørgsmålene har vi bedt direktør for Bureau 2000, Nils Glavind, om at beskrive, hvordan tallene er regnet ud.

Hans forklaring kan du læse her:

Hvis man skal beregne, hvor mange børn der rent faktisk er til stede pr. voksen i hverdagen, har man brug for to tal:

1) antal børnepasningstimer

2) antal voksentimer

Antallet af børnepasningstimer får man ved at gange børnetallet med det antal timer, børnene faktisk opholder sig i institutionen.

Socialforskningsinstituttets undersøgelser viser, at dette timetal i gennemsnit ikke har forandret sig meget gennem årene. Det kan dog være forskelligt fra institution til institution. Bureau 2000 har lagt til grund, at børnene i gennemsnit opholder sig 7,4 timer om dagen i børnehaver og 7,6 timer i vuggestuer.

Ved beregning af antallet af voksentimer tager man udgangspunkt i det samlede antal voksne, sådan som det er opgjort af Danmarks Statistik og/eller gennem Bureau 2000s spørgeskemaundersøgelser.

Det samlede timetal reduceres herefter i forhold til den andel af de voksnes tid, som ifølge en række undersøgelser bruges til andet end børnene fx til administration, ledelse, dokumentation, spisepauser, tilfældige afbrydelser, oprydning uden børn, møder m.v.

Der er ganske vist ikke foretaget noget landsdækkende undersøgelse af personalets tidsforbrug siden 1973, men en række undersøgelser peger i samme retning: At den tid, der bruges til andet arbejde end børn, fylder stadig mere. Den seneste større undersøgelse på daginstitutionsområdet blev udført af Deloitte for Finansministeriet i 2009.

Bureau 2000 har skønnet, at 51 pct. af personalets tid bruges til børnene.

Ved opgørelsen af personale har Bureau 2000 medregnet ledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Derimod er fx elever, praktikanter og personer i aktivering ikke talt med.