FAKTA Sådan fordeles satspuljens millioner

Det er politiske forlig, der fordeler satspuljens store millionbeløb til svage og udsatte.

18 millioner kroner til at hjælpe voldsramte familier står lige nu og samler støv.

Det sker, fordi flere af landets kommuner ikke har råd til selv at finansiere en fjerdedel af projekterne, som er kravet for at få adgang til pengene.

Millionerne kommer fra den såkaldte satspulje. Få forklaringen på, hvad satspuljen er her:

Hvad er satspuljen?

Satspuljen er en pose penge, som skal hjælpe landets svageste og mest udsatte borgere.

Hvert år sætter Folketingets partier bag satspuljeforliget sig til forhandlingsbordet og fordeler flere millioner kroner i de såkaldte satspuljemidler.

Puljen er som regel på et trecifret millionbeløb, som nærmer sig en milliard, men puljens størrelse varierer fra år til år. I år er er der cirka 500 millioner kroner til fordeling i 2016.

Hvor kommer pengene fra?

Siden 1990 har Folketinget valgt at lade overførselsindkomsterne stige med 0,3 procent mindre om året.

Det betyder, at de ekstra penge, som folk på kontakthjælp skulle have haft i stigende ydelse, i stedet ryger i en pengekasse, som politikerne kan fordele som de ønsker: Satspuljen.

Hvert efterår bestemmer partierne bag satspuljen hvilke socialt udsatte, der skal modtage penge i de kommende år.

Hvad går pengene til?

Der er særligt tre områder, som generelt modtager mange penge fra satspuljerne:

Socialområdet, sundhed og beskæftigelse.

Det skal dog forstås bredt, således at pengene for eksempel går til at bekæmpe stofmisbrug og vold mod kvinder, men også til at hjælpe ældre til et bedre liv og til at øge integrationen.

Partierne øremærker en stor del af pengene til bestemte udvalgte indsatser, som de finder vigtige.

En del af pengene kan landets hjælpeorganisationer, som Røde Kors, Mødrehjælpen og LOKK, søge om at modtage i støtte til projekter for eksempelvis socialt udsatte.

Det er disse midler, der er kendt som de søgbare satspuljer.

Og det er altså en del af de penge, som Mødrehjælpen lige nu har svært ved at få i spil, fordi kommunerne ikke føler de har råd til at medfinansiere indsatsen for voldsramte familier.