FAKTA Sådan foretages en aldersvurdering

Der er altid en usikkerhed på plus/minus to år, når retsmedicinere vurderer asylansøgeres alder, siger Niels Lynnerup, ekspert i aldersvurderinger ved Retsmedicinsk Institut i København.

Ifølge en ny opgørelse fra Udlændingestyrelsen søgte 2.068 uledsagede børn og unge asyl i Danmark sidste år. Men omkring 10 procent af dem var i virkeligheden over 18 år. (Foto: claus fisker © Scanpix)

I Danmark foretages aldersvurderinger af asylansøgere udelukkende af retsmedicinere på Retsmedicinsk Institut i København. Det sker, når Udlændingestyrelsen føler sig usikker på en asylansøgers alder.

Aldersvurderingen foretages på baggrund af et lægeligt interview, hvor man spørger ind til opvækstvilkår, sygdomme, medicinbehandling osv., samt tre undersøgelser.

Først gennemgår man en kropslig undersøgelse, hvor retsmedicineren ser på kønskirtlerne og omfanget af kropsbehåring. Derefter bliver der foretaget en røntgenundersøgelse af hånden, da håndroden har en masse små knogler, der forbener sig på forskellige tidspunkter gennem ungdommen.

Og endeligt bliver der fortaget en røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen, hvor man vurderer udviklingen af tænderne.

Når alle undersøgelser er analyseret, gives et skøn på asylansøgerens alder videre til Udlændingestyrelsen, der tager den endelige beslutning om asylansøgerens alder.

- Vi vurderer den mest sandsynlige alder, men angiver også, at der er en usikkerhed på plus/minus to år. Vurderer vi en asylansøger til at være 17 år, skriver vi til Udlændingestyrelsen, at det er den mest sandsynlige alder, men at personens alder kan ligge mellem 15 og 19 år, siger Niels Lynnerup, ekspert i aldersvurderinger ved Retsmedicinsk Institut i København.

Ifølge en ny opgørelse fra Udlændingestyrelsen søgte 2.068 uledsagede børn og unge asyl i Danmark sidste år. Men omkring 10 procent af dem var i virkeligheden over 18 år.