FAKTA Sådan skal de danske Jenser aflaste politiet

Udrustet med peberspray, plastikstrips og egne våben skal soldater aflaste politiet i både København og ved grænsen.

160 soldater skal aflaste politiet ved at bidrage til grænsebevogtning og bevogtning af bygninger. (Foto: © Johan gadegaard, Scanpix)

160 danske soldater skal fra på mandag tilbage på skolebænken og i løbet af 14 dage uddannes til at kunne aflaste politiet med grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Når de 14 dage er overstået vil de løbende blive indsat både i København og ved grænsen, lyder regeringens plan, som du kan få uddybet her.

Soldaterne bliver udrustet med egne våben samt peberspray og plastik-strips som politiet også er udrustet med. Anholdelsesretten er fortsat forbeholdt politiet, men soldaterne må dog godt ligesom alle andre danskere foretage en civil anholdelse.

Det vil være i normal militæruniform, at soldaterne skal hjælpe med bevogtningsopgaverne, men de vil desuden bære et armbind, der viser, at de er der i et samarbejde mellem politiet og militæret.

Selvom soldater fremover vil være synlige både ved grænsen og ved bevogtningsopgaver, så er de der dog under ledelse af politiet.

For politiet betyder det, at omkring 128 årsværk kan frigøres til normale politiopgaver i kredsene. De 160 soldater dækker dog ikke hele behovet i politiet.

En aktindsigt, som Ritzau har fået fra Rigspolitiet, viser, at politiet i årets første syv måneder brugte 38 årsværk om måneden på grænsekontrol og bevogtning af jødiske institutioner. Det svarer ifølge Ritzau til 456 årsværk.

De betjente, der frigøres fra bevogtningsopgaverne, skal som udgangspunkt tilbage til de sjællandske kredse, som er presset i lyset af bandekonflikten.

Foruden militærets hjælp vil Hjemmeværnet også opruste med 20 ekstra soldater, ligesom 53 politikadetter senere hen også vil skulle bidrage til arbejdet.