FAKTA: Sådan tager Danmark imod mindreårige asylansøgere

Se her hvilken særlig hjælp der ydes mindreårige asylansøgere, der kommer til Danmark.

En uledsaget mindreårig asylansøger får udpeget en personlig repræsentant, der skal varetage barnets interesser og støtte barnet under asylsagens behandling. (Foto: LOUISA GOULIAMAKI © Scanpix)

Udlændingestyrelsen har ændret vejledningen til børneflygtninge, som har fået den nye midlertidige beskyttelsesstatus.

Normalt har man ikke ret til familiesammenføring før efter tre år. Men børneflygtninge er undtaget på grund af FN's børnekonvention, og de har derfor ret til at få deres forældre til landet med det samme.

Udlændingestyrelsens vejledning er blevet kritiseret for ikke at være informativ nok til børn.

Herunder kan du se hvilken særlig hjælp der gives til mindreårige asylansøgere, når de kommer til Danmark.

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Børn under 18 år, der kommer til Danmark uden forældre eller værge og søger asyl, kaldes 'uledsagede mindreårige asylansøgere'. De skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark og for at få asyl. Der er dog særlige retningslinjer for denne særlige gruppe. Børns ansøgninger skal behandles hurtigt, og børnene bliver indkvarteret på særlige asylcentre med specialuddannet personale.

Personlig repræsentant og advokatbistand

En uledsaget mindreårig asylansøger får udpeget en personlig repræsentant, der skal varetage barnets interesser og støtte barnet under asylsagens behandling, eksempelvis ved at være til stede under asylsamtalen. Afgøres et uledsaget barns sag efter ”åbenbart grundløs-proceduren”, får barnet automatisk gratis advokatbistand.

Mulighed for opholdstilladelse

Får en uledsaget mindreårig afslag på asyl, vurderes det, om barnet vil være i en reel nødsituation, hvis det rejser tilbage til hjemlandet. Er det tilfældet, kan der gives en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9c, stk. 3.

Kilde: Dansk Flygtningshjælp.