Tema Nomadelæger i Norden

Fakta: Sådan vil Løhde gøre op med farlige læger

LISTE: Efter flere tilsynssager, hvor der ikke er sat ind over for dårlige læger, er Sundhedsministeriet nu klar med strammere regler.

De nye regler betyder blandt andet, at det bliver lettere at fratage læger deres autorisation. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er nu klar med et nyt lovforslag, der skal gøre det nemmere at gribe ind overfor læger, der er til fare for patienter.

Det sker, efter DR Nyheder har sat fokus på problemet med dårlige læger, der i årevis har kunnet fejlbehandle og overmedicinere patienter uden at blive stoppet.

Ifølge en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet betyder reglerne blandt andet, at det bliver strammere kriterier for, hvornår sundhedspersoner er til fare for patienten, og hvornår man kan fratages sin autorisation.

Nomadelæger i Norden

Dårlige læger kan flytte rundt mellem arbejdspladser i Norden, uden at kritik og advarsler i et land automatisk bliver delt med de andre nordiske lande. Det går ud over patienters sikkerhed, vurderer eksperter. Politikere, patienter og pårørende efterlyser bedre kontrol, mens nordiske ministre gang på gang har afvist et fælles lægeregister.

Gå til tema
  • Styrelsen for Patientsikkerhed kan fremover fratage en sundhedspersons autorisation, hvis der er begrundet mistanke om, at vedkommende er til ’fare’ for patientsikkerheden på grund af grove fejl. Efter de nuværende regler skal sundhedspersonen være til ’overhængende fare’.
  • En sundhedspersons danske autorisation vil automatisk blive inddraget, hvis sundhedspersonens udenlandske autorisation fratages i udlandet.
  • Hvis en sundhedsperson, der for eksempel er under mistanke for at have et alkohol- eller medicinmisbrug, ikke vil afgive en urinprøve efter styrelsens anvisninger, kan autorisationen indskrænkes. Eller hvis sundhedspersonen har helbredsproblemer, der gør, at vedkommende ikke længere er i stand til at varetage sit job.
  • Sundhedspersoner vil tilsvarende kunne få indskrænket deres virksomhed, hvis de er til ’fare’ for patienterne på grund af manglende egnethed. I dag sker der kun virksomhedsindskrænkning ved ’alvorlig’ eller ’gentagen kritisabel’ faglig virksomhed.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed får mulighed for at suspendere en sundhedspersons autorisation, hvis vedkommende oplyser, at han eller hun vil ophøre eller er ophørt med at arbejde som sundhedsperson i Danmark på grund af eksempelvis sygdom, udrejse, pension
  • Styrelsen for Patientsikkerhed kan give en sundhedsperson forbud mod helt eller delvist at udøve sin faglige virksomhed, mens styrelsen oplyser en sag om midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. Forbuddet kan udstedes i de tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden.
  • En autorisation kan indskrænkes eller fratages i egnethedssager, dvs. sager hvor lægen er syg eller har et misbrug, og hvor sundhedspersonen ikke medvirker til at oplyse en tilsynssag.
  • Fremover vil Styrelsen for Patientsikkerhed få bedre muligheder for indblik i, hvilken medicin en navngiven læge har udskrevet til sine patienter og bruge oplysningerne i styrelsens tilsyn.
  • Kilde: Sundhedsministeriet