FAKTA: Sagen mellem Jensen og Dragsdahl

Få overblik over sagen mellem historikeren og journalisten, som mandag og tirsdag er i Højesteret.

Mandag og tirsdag skal Højesteret behandle sagen, hvor journalist Jørgen Dragsdahl har stævnet historiker Bent Jensen for æreskrænkelse.

Få overblik her:

* 1977-1995: Jørgen Dragsdahl arbejder som sikkerhedspolitisk reporter på Dagbladet Information.

* 1983-86: PET overvåger Dragsdahl, som mistænkes for at være agent for Sovjetunionen.

* 1992: Ekstra Bladet omtaler Jørgen Dragsdahl som agent for den sovjetiske sikkerhedstjeneste KGB.

* 1994: Parterne indgår forlig ved Østre Landsret, hvorefter avisen trækker påstanden tilbage og betaler en erstatning til Dragsdahl.

* 2007: Jensen beskylder Dragsdahl for at være agent i en artikel i Jyllands-Posten, som beskriver Jensens studier i Politiets Efterretningstjenestes (PET) arkiver. Han henviser til dokumenter, hvor Dragsdahl beskrives som "ualmindelig nyttig" for KGB.

* Dragsdahl anlægger injuriesag. Han siger, at dokumenternes indhold er udtryk for en enkelt PET-ansats subjektive vurdering.

* 2009: PET-kommissionen udgiver en beretning om efterretningstjenestens arbejde under Den Kolde Krig. Her konkluderes det, at PET-ledelsen ikke anså Dragsdahl for at være agent. Bent Jensen angriber året efter beretningen for videnskabelig uredelighed.

* 2010: Retten i Svendborg dømmer Jensen for injurier. Dommen lyder på 20 dagbøder på hver 2000 kroner og en godtgørelse på 200.000 til Dragsdahl. Bent Jensen skal desuden trække 35 ærekrænkende påstande tilbage.

* 2013: Østre Landsret frifinder Jensen. Hans udtalelser er ærekrænkende, men der var tilstrækkeligt belæg for dem, og Dragsdahl må som offentlig person tåle kritik, lyder rettens konklusion.

* Desuden tildeles Jensen vide rammer for sin ytringsfrihed grundet sagens store samfundsmæssige relevans.

* 2014: Procesbevillingsnævnet giver Dragsdahl lov til at bringe sagen for Højesteret.

 * 2015: Sagen behandles i Højesteret den 18. og 19. maj

 Kilder: Politiken, Jyllands-Posten, Information

 /ritzau/

Facebook
Twitter