FAKTA Se om du kan få tilskud til psykologhjælp

Nogle grupper kan få 60 procent i tilskud på deres psykologbehandling. Se, hvilke der er tale om her.

Det kan være dyrt at gå til psykolog, men nogle kan få tilskud fra det offentlige. (Foto: © Pressmaster, Colourbox)

Mange danskere må slippe store pengebeløb, hvis de skal i terapi hos en psykolog. Men i nogle tilfælde kan man få tilskud fra det offentlige til at dække nogle af sine udgifter til psykologen.

Det gælder for grupperne herunder:

Røveri-, volds- og voldtægtsofre.

Trafik- og ulykkesofre.

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.

Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

Pårørende ved dødsfald.

Personer, der har forsøgt selvmord.

Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

Personer med let til moderat depression fra 18 år.

Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Delvis egenbetaling

Tilskuddet svarer til 60 procent af den betaling, psykologen skal have. Det vil sige, at du selv skal betale de sidste 40 procent, der svarer til 383 kroner for første konsultation og 319 kroner for de opfølgende konsulatationer.

For at få tilskuddet skal du henvises af din læge, der skal vurdere, at du tilhører en af ovenstående grupper. Og din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Tilskuddet kan man få til 12 samtaler. Dog kan man i nogle tilfælde få tilskud til to gange 12 timer.

Mange arbejdspladser har en ordning med gratis psykologhjælp. Så det kan være en god ide at tjekke det ud, inden du selv bestiller tid hos en psykolog, du selv skal betale for.

Kilder: Psykologer i Danmark, Danske Regioner og sundhed.dk