FAKTA Store forskelle i børns forbrug af antidepressiver

Lægerne i Region Midtjylland og Region Sjælland er langt hurtigere til at give børn antidepressiver end landets øvrige regioner.

Det samlede antal børn på antidepressiver falder - men det sker i vidt forskellige tempi rundt i landet. Her kan du se, hvor mange børn, der modtager antidepressiver i din region.

Tal fra Sundhedsministeriet i et svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg viser, at læger i Region Sjælland udskriver antidepressiver til flest børn målt i forhold til indbyggertallet.

Per 100.000 børn under 18 år modtog og indløste 549 børn således en recept til antidepressiver. I Region Hovedstaden gjaldt det kun 363 børn.

(antal af børn i alt i regionen / antal børn per 100.000 børn)

Region Hovedstaden: 1300 / 363

Region Midtjylland: 1245 / 445

Region Nordjylland: 467 / 389

Region Sjælland: 956 / 549

Region Syddanmark: 995 / 385

I alt: 4966 / 417

Desuden viser svaret fra Sundhedsministeriet, at der er stor forskel på, hvem der udskriver medicinen mod depression. I Region Nordjylland står de praktiserende læger for knap 60 procent af alle de første recepter - i Region Hovedstaden og Region Sjælland var det under 30 procent

Ifølge Sundhedssstyrelsens vejledning bør praktiserende læger slet ikke udskrive medicin mod depression til børn under 18 år. Det er en opgave for en psykiater med speciale i børn og unge.