FAKTA Straffelovens terrorparagraf kan give fængsel på livstid

Efter terrorangrebet på World Trade Center fik Danmark en terrorparagraf.

Straffelovens paragraf 114 bliver kaldt terrorparagraffen.

Den blev indført i sin nuværende form i 2002 i kølvandet på angrebet i USA den 11.september 2011.

Strafferammen er fængsel op til livstid.

I Danmark har der været flere sager mellem 2005 og 2010 efter terrorparagraffen. Her er der givet op til 12 års fængsel.

Paragraffen er formuleret således:

"For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

  • Manddrab

  • Grov vold

  • Frihedsberøvelse

  • Forstyrrelse af trafiksikkerheden

  • Kapring af transportmidler

  • Grove våbenlovsovertrædelser

  • Brandstiftelse, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v.

  • Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer

  • På samme måde straffes den, som med det nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.

Kilde: Retsinformation.dk

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk