Faktatjek: Bæredygtigt Landbrug overdriver landbrugets betydning

Landbruget står for 25 procent af den danske eksport, påstår formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen. Han har gentagne gange fortalt til medierne, at korrekte fakta er vigtigt, men denne gang er det formanden selv, der er forkert på den, fortæller DR’s Detektor.

Skal man tro Flemming Fuglede Jørgensen, formand for landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, står landbruget for 25 procent af Danmarks eksport. Men det er en overdrivelse, fortæller DR's Detektor. (Foto: © Cathrine Ertmann, (c) Scanpix)

Landbruget er vigtigt for Danmark. Faktisk udgør erhvervet en fjerdedel af Danmarks eksport. Det fortalte formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen i hvert fald til Politiken forleden.

DR's Detektor har faktatjekket påstanden, og tallet dækker i virkeligheden over hele den danske fødevareklynge, hvor eksport fra en lang række andre brancher også indgår – eksempelvis slikproducenter, fiskeri og bryggerier.

Flemming Fuglede Jørgensen erkender over for Detektor, at det ikke alene er landbruget, men hele fødevareklyngen han talte om, da han nævnte de 25 procent.

- Jeg udtaler mig til medierne hele tiden og forsøger at være så præcis som muligt. Men jeg har ikke et stort departement med folk, som kan levere fakta. Så det er klart, at man kan finde fejl i det, jeg siger. Min pointe er, at dansk landbrug har en kæmpe betydning for dansk produktion.

Fødevareklyngen puster tallene op

Fødevareklyngen defineres af Miljø- og Fødevareministeriet som en gruppe erhverv inden for landbrug, fiskeri og fødevareproduktion. Derfor indgår også vare fra sektorer, som ikke umiddelbart forbindes med landbrug, fortæller lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Alex Dubgaard.

- Hvis man bruger fødevareklyngebegrebet til at beskrive landbrugets betydning, så betyder det, at man overdriver landbrugets betydning for den danske samfundsøkonomi, siger Alex Dubgaard og påpeger, at store dele af fødevareklyngen godt kunne eksistere uafhængigt af landbruget.

- Efterspørgslen på brød og øl ville for eksempel ikke forsvinde som følge af manglende landbrug. Bagerierne ville eksempelvis sagtens kunne importere udenlandsk mel, siger han.

Landbruget eksporterer for otte procent

Udover, at Flemming Fuglede Jørgensen bruger fødevareklyngebegrebet til at argumentere for landbrugets betydning, så nævner han heller ikke, at klyngens eksportandel kun udregnes i forhold til vareeksporten. Det vil sige, at alle de tjenesteydelser, som Danmark eksporterer, ikke er talt med.

- Danmark har en stor eksport af tjenesteydelser som transport og konsulentbistand. Vil man tale om landbrugets samfundsøkonomiske betydning og indflydelseeksporten, bør man se på det i forhold til den samlede eksport, siger Alex Dubgaard.

På Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi regner man på landbrugets samfundsøkonomiske betydning ved at afgrænse sig til det primære landbrug og de sektorer, der er økonomisk afhængige af landbrugets aktivitet. Det vil sige virksomheder, der lever af at levere produkter til landbruget samt de industrier, der lever af at aftage landbrugsprodukter – for eksempel slagterier og mejerier.

Og tager man højde for det fylder landbruget ifølge Alex Dubgaards beregninger otte procent af den samlede danske eksport.

Fuglede: Vi skaber produktion i udkants-Danmark

Selvom Flemming Fuglede Jørgensen erkender, at man ikke kan sige, at landbruget alene står for 25 procent af dansk eksport, fastholder han, at landbruget spiller en afgørende rolle for store dele af fødevaresektoren. Ikke mindst i de lokalområder, hvor de enkelte landbrug har deres virke.

- Vi er med til at holde gang i det, som nogle kalder udkantsdanmark. Vi sætter simpelthen gang i væksten herude.

- Jeg er med på, at jeg skulle have sagt fødevareklyngen og ikke landbruget. Men de to ting er nært forbundne. Tag bare mink. Deres foder kommer fra landbruget, og deres lort bliver brugt som gødning på markerne. Det hele hænger sammen.

Politiken: Der skal være plads til overdrivelser

Politiken, der oprindeligt lagde spalteplads til Flemming Fuglede Jørgensens påstand, har også reageret på fejlen.

Bjarne Schilling, læserens redaktør på Politiken, har skrevet en klumme, hvor han præciserer forskellen mellem fødevareklyngen og dansk landbrug. Bjarne Schilling påpeger, at der skal være styr på fakta, men tilføjer samtidig, at der bør være plads til overdrivelser.

"Man må tillade kilderne at overdrive for at fremme forståelsen," skriver han og påpeger samtidig, at det, ifølge ham, ikke er god tone at gå ind og korrekse kilder.

Detektor ville gerne have spurgt Politiken, hvem der så må overdrive - og om, hvor meget man må overdrive? Men Politiken har ikke ønsket at lade sig interviewe.

Se mere om faktatjekket i aften kl 21. på DR2.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1134858963231293