Faktatjek: Betaler vi den højeste skat i verden?

Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen mener, at danskerne betaler den højeste skat i hele verden. Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet er helt uenig og kalder på, at Detektor tjekker det. Så hvem af de to har ret?

Pernille Rosenkrantz-Theil og Jakob Ellemann-Jensen i skattediskussion i P1-programmet Slotsholmen. Detektor har kigget nærmere på tallene. Keld Navntoft/Scanpix 2017

I Danmark betaler borgerne meget i skat. Og netop dette emne blev forleden diskuteret i P1-programmet Slotsholmen.

Da snakken faldt på sænkelse af skatten som et af Venstres politiske mål for efteråret, sagde Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen:

- Vi betaler den højeste skat i hele verden.

Men det udsagn fik straks Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil til at mene, at venstremanden vildledte lytterne:

- Det passer simpelthen ikke. Den tager vi lige en Detektor på bagefter.

Detektor derfor kigget nærmere på tallene, for at finde ud af, om vi er verdensmestre i skattebetaling.

Danskerne betaler ikke den højeste indkomstskat

Når man skal måle, hvor meget danskerne betaler i skat, kan det gøres med forskellige skattebegreber. En måde at opgøre skatten på, er ved at se på indkomstskat, som er den skat, man betaler direkte af sin indkomst modregnet de ydelser, man får igen fra staten.

Men her er Danmark langtfra det land, der har den højeste skat. Ifølge en opgørelse fra skatteministeriet lå Danmark i 2014 på en 14. plads ud af 18 OECD-lande, når man kigger på den direkte indkomstskat. Vi betaler også en hel del indirekte skat i Danmark. Det er moms og afgifter som for eksempel registreringsafgiften på en bil. Hvis man medregner de indirekte skatter i indkomstskatten, ligger Danmark på en 10. plads ifølge de nyeste tal.

- Bruger man indkomstskatten som mål, er det ikke korrekt, at vi betaler mest i verden. Det fortæller postdoc ved økonomisk institut på Københavns Universitet, Simon Halphen Boserup.

Han peger dog også på, at det er for snævert kun at kigge på indkomstskatten, hvis man vil se på hvilket land, der samlet set betaler mest i skat. I stedet bør man se på skattetrykket.

- Skattetrykket vil være det mål, man normalt bruger, hvis man vil sammenligne på tværs af lande.

Danmark har det højeste skattetryk

De fleste af det penge, som Folketinget råder over, kommer ind via skatter men også via de afgifter, som borgerne betaler. For at måle et lands skattetryk, måler man derfor hvor stor en del af landets samlede indkomst, som Folketinget får ved at indkræve skatter og afgifter. Det holdes op mod landets bruttonationalprodukt (BNP).

Ser man på de forskellige landes skattetryk, lå Danmark ganske rigtigt i top med et skattetryk på cirka 50 procent af BNP i 2014 ifølge de nyeste tal fra OECD. OECD er sammenslutningen af en lang række lande, som arbejder for at sikre økonomisk fremgang. OECD-landene er typisk dem, som vi sammenligner os med. I hælene på Danmark ligger Frankrig og Belgien.

- Inden for OECD har vi rigtig nok det højeste skattetryk. Men man skal være klar over, hvad skattetrykket siger noget om. Det bruges som mål for hvor meget, der samlet set betales i skat i et land, og hvordan det udvikler sig over tid, siger Simon Halphen Boserup.

Kan ændre sig

Der er dog en række problemer ved at bruge skattetrykket som mål for sammenligningen. Det skyldes blandt andet, at landene har forskellige skattesystemer, hvor danskerne i modsætning til mange andre lande også betaler skat af de fleste overførselsindkomster. Og det kan skævvride billedet, mener Simon Halphen Boserup:

- Det får det til at se ud som om, at Danmark har et højere skattetryk end i andre lande, hvor man ikke beskatter overførsler.

Han understreger, at man derfor skal være opmærksom på, at Danmarks placering kan ændre sig, hvis man tager højde for forskellene på landenes skattesystemer, og at vi måske ikke længere ville være nummer et. Men vi ville stadig være et af de lande, der betaler mest i skat.

Skattetrykket er mest retvisende

Detektor har spurgt Simon Halphen Boserup, hvilken af de to opgørelser der er mest retvisende i forhold til Jakob Ellemann-Jensens påstand om, at ’vi betaler den højeste skat i hele verden’. Her mener han, at skattetrykket giver det mest retvisende billede.

- Det giver mest mening af kigge på, hvor mange kroner man betaler i skat i forhold til, hvor mange penge man tjener. Og det viser skattetrykket mere eller mindre. Der kan jo være et land et eller andet sted i verden, som har højere skattetryk, men Jakob Ellemann-Jensen har ret, hvis man kigger på OECD-tallene.

S-politiker ændrer ikke holdning

Detektor har spurgt Pernille Rosenkrantz-Theil, hvorfor hun mener, at Jakob Ellemann-Jensen tager fejl. Pernille Rosenkrantz-Theil er i Kina, men henviser i en mail til forbeholdene ved at bruge skattetrykket som opgørelse: Danmark beskatter indkomstoverførsler, og derfor ser vores skattetryk højere ud end i de lande, hvor man ikke gør.

Hun tilføjer også, at man i andre lande har lovpligtige forsikringsordninger, som har skattelignende karakter, og hun nævner pensions- og arbejdsmarkedsforsikringer som eksempler.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener derfor stadig, at Jakob Ellemann-Jensen tager fejl.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter