Faktatjek: Bliver man syg af at være på overførsel?

Folk bliver syge, når de er på overførselsindkomst – både psykisk og fysisk, siger Joachim B. Olesen (LA). Men påstanden er forsimplet, fortæller eksperter til DR's Detektor.

Ifølge Joachim B. Olsen (LA) bliver folk syge, når de er på overførselsindkomst. Men det er en forsimpling af fakta, fortæller flere eksperter til DR's Detektor. (Foto: Liselotte Sabro © (c) Scanpix)

Regeringens såkaldte kontanthjælpsloft, der ændrer grænsen for, hvor meget kontakthjælpsmodtagere kan modtage i samlet ydelse, har pustet nyt liv i debatten om overførselsindkomster. Blandt kritikerne af overførselsindkomster står Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen. Skal man tro ham, viser forskning, at man bliver syg af at være på overførsel.

- Vi ved fra forskning, at folk bliver syge, når de er på overførselsindkomst. Risikoen for at få både psykiske og fysiske sygdomme, for eksempel i bevægelsesapparatet, er stor. Det er ikke sundt at være væk fra arbejdsmarkedet, sagde han til BT den 17. marts. i år.

Tip os!

Du kan være med til at bestemme, hvad Detektor skal faktatjekke. Skriv en besked på Detektors Facebook-side eller send en e-mail til detektor@dr.dk.

DR’s Detektor har ledt efter forskning, der viser, at folk bliver syge, når de modtager eksempelvis førtidspension og kontanthjælp, men det er ikke lykkedes at finde undersøgelser, der bakker påstanden op. Heller ikke de eksperter, Detektor har været i kontakt med, kender til dokumentation.

- Mig bekendt findes der ikke forskning, der viser, at folk bliver syge af at være på overførselsindkomst, siger professor og overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og gæsteprofessor på George Washington University, Johan Hviid Andersen.

Mange er syge

Der er dog mange, der modtager overførselsindkomst, som er syge, fortæller Johan Hviid Andersen. Men årsagen til sygdommen er ikke, at de modtager økonomisk hjælp.

- Modtager man eksempelvis førtidspension, er man jo per definition syg. Og forskning har vist, at også rigtig mange kontanthjælpsmodtagere er syge. Men de er jo ikke syge, fordi de modtager overførselsindkomst. Det er i højere grad den anden vej rundt - de modtager hjælpen, fordi de er syge, siger han.

Også postdoc ved Institut for Sociologi og Social Arbejde på Aalborg Universitet Iben Nørup, som har forsket i konsekvenserne af at stå uden for arbejdsmarkedet, afviser forestillingen om, at folk, der står uden for arbejdsmarkedet og er på overførselsindkomst, generelt mistrives.

- Det kunne jeg ikke finde belæg for. Faktisk er der en lille tendens til den modsatte effekt – altså at man får det bedre efter at komme på overførsel, siger hun og forklarer resultaterne med, at folks liv ikke går i stå, fordi man bliver arbejdsløs.

- Det er klart, at man mister noget socialt, hvis man forlader sin arbejdsplads, men man får også mere tid til blandt andet at se familie og venner. Folk stopper heller ikke med at have fritidsinteresser, fordi de mister deres arbejde. Man giver sig til alt muligt andet - foreningsliv, sportklubber eller frivilligt arbejde, siger Iben Nørup.

Arbejdsløshed kan skade helbred

Heller ikke professor i socialmedicin og overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling i Region Sjælland, Ole Steen Mortensen, kender til forskning, der viser, at det at modtage overførselsindkomst medfører sygdom.

- Det er en forsimpling at kæde den hyppigere sygdomsfrekvens sammen med det at få overførselsindkomst, siger han.

Men modsat Iben Nørup påpeger han, at Joachim B. Olsen kan have ret i den sidste del af citatet fra BT. Nemlig, at det ikke er sundt at stå uden for arbejdsmarkedet. Han peger blandt andet på et nyt studie fra Skandinavien, der viser, at det for nogle grupper i samfundet kan være en belastning for deres helbred at stå uden for arbejdsmarkedet.

- Blandt nogle grupper kan det give kortvarige problemer med helbredet. Det er ikke sundt at være uden for arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet medføre stress og depression, og faktisk har forskning vist, at psykiske lidelser kan resultere i flere fysiske smerter, siger han og tilføjer:

- Har man det psykisk dårligt, er der en tendens til, at man bliver mere opmærksom på eventuelle fysiske skavanker.

Folk reagerer forskelligt

Selvom Iben Nørup i sin forskning ikke kunne påvise, at danskerne generelt bliver syge af at stå uden for arbejdsmarkedet, vil hun ikke afvise, at det for nogle grupper kan være en belastning, der kan påvirke ens helbred på kort sigt.

- Hvis man er fysisk nedslidt, kan det forbedre ens helbred at blive fritaget fra at arbejde, men er man blevet fyret, fordi ens arbejdsplads flytter til udlandet, er det klart, at det kan have negative konsekvenser for ens psykiske velbefindende.Man skal derfor være påpasselig med at udtale sig skråsikkert om folks reaktioner på arbejdsløshed, og det er en forsimpling at påstå, at folk bliver syge af overførselsindkomster, siger hun og tilføjer, at overførselsindkomsten næppe forværrer situationen.

- Man kan forestille sig, at de negative konsekvenser ville være endnu værre, hvis de personer, som mistede deres arbejde, ikke længere kunne forsørge dem selv og deres familie.

Iben Nørups pointe om, at en fyring kan være en belastning for helbredet, underbygges af en undersøgelse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA. Undersøgelsen viste, at det blandt mænd kan være en belastning for helbredet, hvis de bliver fyret.

- At blive fyret øger risikoen for at blive indlagt med psykiske lidelser. Og så viser undersøgelsen også, at man har større risiko for at dø af blandt andet hjerte-kar-sygdomme, selvmord, og alkoholrelaterede sygdomme, siger han og tilføjer:

- Årsagen kan blandt andet være stress, der opstår fordi man mister sit job, med alt hvad det indebærer, og fordi man skal ud og finde et nyt job, fortæller Eskil Heinesen, som står bag undersøgelsen og nu er seniorforsker ved Rockwool Fonden. Han tilføjer dog, at KORA-undersøgelsen ikke kan bruges til at sige noget om, hvilke effekter arbejdsløshed generelt har, da den kun undersøger processen omkring fyringen.

Joachim B. Olsen: Checken gør ikke folk syge

Detektor har spurgt Joachim B. Olsen, om han kan pege på den forskning, der ifølge ham viser, at folk bliver syge, når de er på overførselsindkomst.

- Der er ikke forskning, der viser, at man bliver syg af overførselsindkomst, men der er jo mange, som modtager overførselsindkomst, som står uden for arbejdsmarkedet. Og som I også skriver, findes der forskning, der viser, at arbejdsløshed ikke er sundt. Men det er klart, at det ikke er checken, der gør folk syge, siger han.

Joachim B. Olsen er enig i, at der er stor forskel på effekterne på folks helbred afhængig af, hvem der får tildelt eksempelvis førtidspension.

- Der er mange syge mennesker på overførselsindkomst, som selvfølgelig har brug for hjælp. Og de mennesker får det jo ikke værre af ikke at være i arbejde. Men det er ikke dem, jeg talte om i den her kontekst. Min pointe er, at det ikke er sundt for folk, som ellers ikke er syge, at stå uden for arbejdsmarkedet i længere tid.

Så hvis du kunne omformulere første del af dit citat, hvor du siger, at "vi ved fra forskning, at folk bliver syge, når de er på overførselsindkomst", hvordan skulle det så lyde?

- Så ville jeg have sagt, at forskning viser, at nogle folk bliver syge af at stå uden for arbejdsmarkedet.

Folk bliver både fysisk og psykisk syge, når de er på overførselsindkomst, har Liberal Alliances Joachim B. Olsen sagt....

Posted by DR Nyheder on Wednesday, March 23, 2016