Faktatjek: Borgmester sendte Hovedstadens Letbane til afstemning på forkert grundlag

Hovedstadens Letbane er en samfundsøkonomisk god investering, lyder det fra borgmester. Men ingen rapporter viser dette, fortæller Detektor.

Trine Græse (S), borgmester i Gladsaxe (Foto: Janus Veile © Detektor - DR)

11 kommuner omkring København sagde i januar ja til milliard-projektet ”Hovedstadens Letbane”, og da Gladsaxes kommunalbestyrelse skulle stemme om letbanen, opfordrede borgmester Trine Græse (S) medlemmerne til at stamme for med den her begrundelse:

- Alle rapporter siger, at det her er en samfundsøkonomisk god investering. Så derfor vil jeg anbefale, at vi vedtager den indstilling, der ligger her i dag, sagde Trine Græse, der også er både formand for de 11 letbanekommuner og næstformand i Hovedstadens Letbane.

Problemet er bare, at ingen rapporter viser, at letbanen er en samfundsøkonomisk god investering. Det bekræfter forfatterne bag rapporterne. Det samme siger flere eksperter, der har læst rapporterne. De peger på en udredning, som viser, at letbanen giver et samfundsøkonomisk underskud på 8,3 milliarder.

Forfattere afviser påstand

Få uger før kommunerne skulle tage endelig stilling til letbanen, udkom konsulentfirmaet Copenhagen Economics med et notat, som ifølge Trine Græse viser, at letbanen er en samfundsøkonomisk god investering, men den beregning laver notatet slet ikke:

- Notatet siger ikke, hvorvidt Letbanen er en samfundsøkonomisk god investering eller ej, fordi det har ikke været vores opgave at foretage disse omfattende genberegninger, siger Martin H. Thelle, der er partner og managing director i Copenhagen Economics.

Samme melding kommer fra analysefirmaet Incentive, som i 2017 udkom med en rapport, der kigger på ejendomsinvesteringer nær letbanen. Heller ikke den rapport forholder sig til letbanens samlede samfundsøkonomi:

- Incentives rapport forholder sig ikke til, om det er samfundsøkonomisk rentabelt at investere i letbanen eller ej, siger Thomas Odgaard, der er direktør og partner i Incentive.

Ekspert: Exceptionel dårlig investering

Hvis man vil vurdere letbanens samfundsøkonomiske betydning, skal man kigge i rapporten ”Udredning om Letbane på Ring 3” fra 2013, ifølge professor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet Mogens Fosgerau. Her vurderes det, at letbanen giver et samfundsøkonomisk underskud på 8,3 milliarder over de første 50 år.

- Det er en exceptionel dårlig samfundsøkonomisk investering. Selv hvis man fik letbanen gratis, ville man ikke have lyst til at sige ja til projektet, hvis man kun baserede sig på den samfundsøkonomiske beregning, siger Mogens Fosgerau, der er ekspert i transportprojekters betydning for samfundsøkonomien.

Så når Gladsaxes borgmester står og beder sin byrådsmedlemmer stemme for letbanen med argumentet om, at alle rapporter siger, at det her er en samfundsøkonomisk god investering. Så er det helt forkert?

- Fuldstændig. Det kan man ikke sige. Det er helt entydigt lodret forkert, siger Mogens Fosgerau til Detektor.

Borgmester: Det er min holdning

Borgmester og formand for de 11 involverede letbanekommuner Trine Græse erkender, at rapporterne ikke viser, at letbanen vil give et samfundsøkonomisk overskud, men det mener hun skyldes regnemetoden:

- Det er, fordi man har valgt den måde at lave de samfundsøkonomiske beregninger på den slags projekter. Rapporten (udredningen fra 2013, red.) siger også, at der er nogle samfundsøkonomiske sidegevinster, som ikke bliver indregnet, siger Trine Græse til Detektor.

Men bare fordi der er nogle økonomiske sidegevinster, så gør det det jo ikke samlet set til en samfundsøkonomisk god investering?

- Den måde man har lavet den slags beregninger på, traditionelt, så kan man ikke sige det sådan, men hvis man regner sidegevinsterne med, så er det min holdning, at så er det samfundsøkonomisk en god investering.

Se hele programmet her.

Facebook
Twitter