Faktatjek: Debattør tegner skræmmebillede af islam

Skal man tro debattør og præst Marie Høgh, er hele islam en manual i, hvordan muslimer i det skjulte kan omdanne verden til et islamisk kalifat. Men den udlægning af islam er forkert, fortæller flere eksperter til DR’s Detektor.

Ifølge præst og debattør Marie Høgh er hele islam en manual i, hvordan man via konspiration omdanner verden til et islamisk kalifat. Men den udlægning af islam er forkert, fortæller eksperter til DR's Detektor. (Foto: © Palle Peter Skov, (c) Scanpix)

Det er ikke bare den radikale del af islam, som skaber uro. Ifølge præst og debattør Marie Høgh er hele islam nemlig en manual i, hvordan man i det skjulte omdanner verden til et islamisk kalifat.

- Sandheden er, at ikke bare det, vi kalder radikaliseret islam, men hele islam helt objektivt set er en manual i, hvordan man konspirerer imod ikke-muslimske lande med henblik på en gradvis islamisering og ultimativt en omdannelse til et verdensomspændende kalifat, skrev hun i et indlæg i Jyllands Posten den 13. april. Og opfordringen til at være på vagt over for alle muslimer blev fulgt op med et indlæg i Berlingske d. 14. april, hvor Marie Høgh slog fast, at fjenden skjuler sig iblandt os, og vi befinder os i en krigstid.

Men ifølge flere eksperter, som DR’s Detektor har talt med, er det forkert at påstå, at hele islam er en manual i, hvordan man konspirerer mod ikke-muslimske lande. Det fortæller blandt andre professor på det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet Thomas Hoffmann:

- Islam er en missionerende religion ligesom kristendommen, hvor målet ganske åbenlyst er at omvende andre. Det kaldes da’wa og betyder egentlig blot ’invitation’. Men både i skrifterne og i praksis har muslimer igennem historien været rimelig ligefremme i deres metoder og fremfærd, når det kommer til udbredelsen af islam. Enten ved brug af sværd, som vi har set det igennem historien og i Syrien lige nu, eller ved at missionere med fredelige midler. Og det er jo ikke konspiratorisk – tværtimod, er det meget åbenlyst, siger han.

Professor: Forkert at generalisere

Thomas Hoffmann tilføjer, at der ganske vist findes nedskrevne overleveringer fra profeten Muhammeds liv – såkaldte hadith’er, der kan tolkes som en legitimering af konspiration.

- Der findes en hadith, som beskriver, at bedrageri sidestilles med krig. Og den bliver ofte trukket frem og fejlfortolket af islamkritikere som belæg for, at bedrageri og uudtalte intentioner bruges af muslimer i udbredelsen af islam, siger han, men understreger, at det ikke var hadith’ens oprindelige kontekst. Derfor er det ikke ensbetydende med, at hele islam er en manual i, hvordan man konspirerer.

- For det første udgør den del ikke hele islam, og for det andet er det langt fra alle muslimer, der retter sig efter, hvad der står i hadith’erne og for den sags skyld Koranen. Man begår en stor fejltagelse, hvis man sidestiller de islamiske skrifter og den islamiske praksis én til én.

Der findes personer, som opererer skjult

Thomas Hoffmann påpeger dog, at der givetvis findes personer og bevægelser, som forsøger at udbrede idéen om et islamisk kalifat i det skjulte. De fleste er dog ganske åbenmundede omkring det, siger han og peger på foreningen Hizb ut-Tahrir som et eksempel.

- Selvfølgelig foregår der ting bag facaden. Det er blandt andet derfor, vi har PET og en kritisk presse, siger Thomas Hoffmann.

En pointe, som bakkes op af lektor på Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen.

- Det er ikke tvivl om, at der er grupper inden for islam, som vil skabe et verdensomspændende kalifat. Men det er ikke hele islam. De fleste muslimer forsøger ikke at opnå et verdensomspændende kalifat, siger han.

Problematisk at tale om objektive sandheder

Ifølge de eksperter, Detektor har talt med, er det en forsimpling at tale om ”sandheder” og ”objektivitet” i forbindelse med islam, som Marie Høgh gør, når hun skriver, at ”Sandheden er, at ikke bare det, vi kalder radikaliseret islam, men hele islam helt objektivt set er en manual i, hvordan man konspirerer imod ikke-muslimske lande.”

- Man kan ikke udtale sig så håndfast. Islam er ikke nogen statisk størrelse, der kun kan tolkes på én måde. Det er der næppe forskere, der vil sige, siger Brian Arly Jacobsen.

Samme melding lyder fra Thomas Hoffmann.

- De islamiske skrifter siger alt muligt forskelligt. Selvom der er ting, som er dominerende, afhænger budskabet i høj grad af den måde, man går til teksterne på. Man kan få det værste ud af dem, og man kan få udmærkede ting ud af dem.

Marie Høgh: Skulle have sagt dele af islam

Marie Høgh erkender over for Detektor, at formuleringen i indlægget er for skarpt skåret.

- Det kan godt være, at jeg har slebet den formulering for meget. Jeg skulle have sagt dele af islam, i stedet for hele islam. Selvfølgelig kan man løsrive ting i skrifterne og sige, at de er spirituelle. For eksempel faste og almisse. Det er en udtalelse om islam som religiøs ideologi. Selvfølgelig, er der muslimer, der tager afstand fra dele af islam, men det er den enkelte muslims, det enkelte menneskes, valg og ansvar. Men jeg vil stadig fastholde, at der er store dele af islam, som er konspirerende.

Marie Høgh peger dog selv på en retning inden for islam, som, ifølge hende, ikke arbejder i det skjulte for et verdensomspændende kalifat.

- Ahmadiyya-islam er en fuldstændig fredelig religion. De forstår udelukkende jihad som en åndelig og praktisk anstrengelse. Den muslimske reformbevægelse bliver bare ikke betragtet som rettroende muslimer af mange andre muslimer.

Hvorfor strammede du formuleringen i kronikken?

- Jeg har sat sagen på spidsen, og der sidder den godt. Fordi det er det krigeriske islam, der bliver udbredt - det er dét, der er problemet.