FAKTATJEK: Er der områder i Danmark hvor etniske danskere er i undertal?

Brøndby Strand er midtpunkt i en ophedet debat om et forslag, hvor der står, at der er områder i Danmark, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere er over 50 procent. Men påstanden holder kun vand, hvis man zoomer ind på specifikke boligområder.

Der bor ikke over 50 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i hverken Brøndby Strand eller andre postnummer-opdelte områder i Danmark. (Foto: © BAX LINDHARDT, (c) Scanpix)

Debatten om, hvornår man er dansker, har raset den seneste uge efter, at et snævert flertal i Folketinget stemte for et forslag med ordlyden:

"Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.”

Forslaget tager udgangspunkt i en debat om antallet af indvandrere og efterkommere i Brøndby Strand, der har postnummeret 2660. Faktisk blev bydelen nævnt intet mindre end 120 gange i folketingsdebatten.

Men nu kan DR2-programmet Detektor afsløre, at der ikke bor over 50 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i hverken Brøndby Strand eller andre postnummeropdelte områder i Danmark

Under 50 procent med ”ikke-vestlig” baggrund

Debatten om, hvor mange med indvandrerbaggrund, der bor i forskellige områder, startede tilbage i december 2016, hvor Dansk Folkeparti lavede en såkaldt forespørgsel til integrationsminister Inger Støjberg (V).

Dengang spurgte partiet: ”Hvordan forholder regeringen sig til, at der i Brøndby Strand bor flere med indvandrerbaggrund end med dansk baggrund”.

Ifølge Danmarks Statistik er 51 procent af beboerne i Brøndby Strand indvandrere eller efterkommere. Men i den endelige tekst til det forslag, som netop er vedtaget i Folketinget, er formuleringen ændret til ”ikke-vestlige indvandrere og efterkommere” og ikke længere personer med indvandrerbaggrund i alt.

Detektor har derfor fået Danmarks Statistik til at lave en særkørsel over andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det viser sig, at der slet ikke er områder fordelt på postnumre, hvor der er over 50 procent indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Indvandrere og efterkommere fordelt på postnummer

I Brøndby Strand er andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på 44 procent. Odense NØ er med 45 procent det postnummer med den største andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Definition af områder afgørende

Selve forslaget har overskriften: ”V 38 Om antal beboere i Brøndby Strand med indvandrerbaggrund”. Men i selve teksten er Brøndby Strand ikke nævnt. Her står blot ”områder i Danmark” og i en efterfølgende sætning "boligområder".

Og zoomer man ind på meget specifikke geografiske områder inden for de enkelte postnumre, som man for eksempel gør, når man udfærdiger Ghettolisten, så er der områder, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er over 50 procent.

Det er altså ikke faktuelt forkert, at der i nogle områder bor over 50 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, men det afhænger af, hvor meget man zoomer ind på boligområder. Og det er faktuelt forkert, at det skulle gælde for hele Brøndby Strand.

Se mere om det omdiskuterede forslag torsdag klokken 21 i Detektor på DR2.