FAKTATJEK: Er fastende muslimer farlige i trafikken?

Inger Støjberg (V) vakte forleden opsigt med en udmelding om, at fastende muslimer kan være til fare for trafikken i Danmark. Detektor har faktatjekket påstanden.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kommet med en opfordring til danske muslimer om at holde ferie i ramadanmåneden, "så det ikke får en negativ indvirkning på resten af det danske samfund."

- Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, skrev hun i et blogindlæg i BT.

Inger Støjberg blev efterfølgende spurgt til dokumentation, og henviste til sund fornuft om, at mad-, væske- og søvnmangel ville have en fysisk effekt på kroppen.

Men i en debat senere i samme uge henviser Inger Støjberg nu også til undersøgelser:

- Når der bliver lavet studier i Mellemøsten om, at det er farligere i trafikken, så antager jeg faktisk, at en muslim i Mellemøsten reagerer nogenlunde kropsligt, som en muslim i Danmark, sagde hun i Debatten på DR2.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg henviser i et facebook-opslag til professor Arne Astrup, der er leder på Institut for Idræt og Ernæring på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

I 2008 sagde han til Berlingske, at "udenlandske undersøgelser viser, at der er flere trafikuheld under ramadanen".

Detektor har derfor kontaktet Arne Astrup, som fastholder sin knap ti år gamle pointe:

- Uden mad og drikke duer helten ikke. Jeg finder, at der er belæg for, at det for nogle personer kan indebære en øget risiko for uheld i trafikken, når man mangler søvn, mad og drikke i 16-17 timer på vores himmelstrøg, skriver han i en mail til Detektor.

Kigger til studier fra Mellemøsten

Han henviser til en side om trafiksikkerhed i De Forende Arabiske Emirater, hvor der står, at fasten kan påvirke kroppen:

"Den særlige livsstil i forbindelse med ramadanen indvirker på kroppen – særligt i år, hvor ramadanen falder sammen med det varme sommervejr. Faste kan medføre dehydrering og lavt blodsukker, og det kan påvirke agtpågivenhed, koncentration, syns- og reaktionsevne. Ud over fasten kan de ofte usædvanlige og uregelmæssige måltider og søvnmønstre forårsage træthed, udmattelse, utålmodighed og uopmærksomhed."

Arne Astrup har desuden sendt i alt 11 studier til Detektor, hvoraf fire ser på trafik. De fire trafikstudier er udgivet mellem 1994 og 2015, og stammer fra Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Pakistan.

Tre af dem viser en stigning i antallet af trafikuheld under ramadanen. Det sidste trafikstudie så ingen ændring i antallet af trafikuheld, men konkluderer, at gående og motorcyklister var mere udsatte under ramadanen.

Uheld skyldes ikke nødvendigvis fasten

Man skal dog være forsigtig med at bruge studierne fra Mellemøsten i en dansk kontekst, fortæller lektor i trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet Anne Vingaard Olesen. Undersøgelserne siger nemlig ikke noget om, hvorvidt stigningen i trafikuheld skyldes at folk faster:

- Det behøver ikke nødvendigvis have noget med fasten at gøre. Der sker så store adfærdsændringer under ramadanen, at det kan være svært at sammenligne, siger hun.

I flere af studierne beskrives det, at der i de undersøgte storbyer under ramadanen er flere folk på gaden og at boder på fortovene tvinger gående ud på kørebanen.

- Der mangler simpelthen korrektion for trafikmængde, og hvor mange der går ned ad gaden. Hvis der er mere aktivitet under ramadanen, så vil det altså også give flere uheld, påpeger Anne Vingaard Olesen.

Anne Vingaard Olesen understreger også, at der er stor forskel på, om man undersøger samfund, hvor meget store dele af befolkningen faster, eller steder som Danmark, hvor kun en relativt lille andel af befolkningen deltager i fasten.

- Som forsker ville jeg udvise meget, meget stor forsigtighed med hensyn til at skulle generalisere fra Mellemøsten. Trafikkulturen og trafiksammensætningen er meget anderledes end i Danmark, og det vil der skulle tages højde for, hvis man vil overføre resultatet.

Stigning blandt tilskadekomne muslimer i London

Arne Astrup anerkender, at man ikke helt kan sammenligne resultaterne fra de Mellemøstlige trafikstudier med danske forhold. Derfor sender han også et studie fra England, der viser, at der under ramadanen i 1993 var en stigning i indlæggelser på St. Mary's Hospital i London blandt muslimer.

I de første 15 dage af ramadanen blev der nemlig indlagt 17 muslimer mere som følge af uheld, end i de 15 dage forud for ramadanen. En procentvis stigning på 81 procent.

I samme periode faldt antallet af uheldsrelaterede indlæggelser hos ikke-muslimer med 18, hvilket svarer til et fald på 2 procent.

- London er relativt sammenligneligt med København, og studiet er derfor med til at understrege at problemet nok også eksisterer i Danmark, siger Arne Astrup.

Engelsk studie undersøger ikke kun trafik

Der er dog også nogle udfordringer med det engelske studie, mener Anne Vingaard Olesen:

- Der ser ud til at være flere uheld, men det er ikke nødvendigvis trafikuheld. Det er bare uheld generelt.

Generelt vil antallet af trafikuheld kun udgøre en mindre del af det samlede antal uheld, men havde de undersøgt trafikuheld alene, ville man formentlig også finde en overrepræsentation af muslimer, vurderer hun.

Mere end 20 år gammelt studie

- Det er svært at generalisere et studie, der er 24 år gammelt. Det ville jeg nok også være lidt forsigtig med. Trafikken er anderledes og der kan være sket noget med andelen af muslimer. Det kan gå i begge retninger, fortæller Anne Vingaard Olesen og kommer med en opfordring:

- Lidt mere forsigtighed, når man udtaler sig, om den her slags ting kunne måske være at anbefale. Men man bliver nødt til, at komme dem, der påstår at fasten kan påvirke trafiksikkerheden i møde. Omvendt skal man også være forsigtig med, at skyde en hel befolkningsgruppe en hel masse i skoene.

Arne Astrup kan hverken be- eller afkræfte at være enig med Inger Støjberg:

- Hvorvidt jeg er enig eller uenig med Inger Støjberg, synes jeg ikke, jeg kan besvare. Inger Støjberg er politiker og udtaler sig som sådan, mens jeg er forsker og forholder mig til data og resultater.

Hvilke studier har vi kigget i?

  • Shanks NJ et al. (1994). Road traffic accidents in Saudi Arabia.

  • Al-Houqani M et al. (2013). Sleep-related collisions in United Arab Emirates.

  • Tahir MN et al. (2014). Road traffic crashes in Ramadan: an observational study.

  • Mehmood A et al. (2015). Vulnerable road users are at greater risk during Ramadan -- results from road traffic surveillance data.

  • Langford EJ et al. (1994). The effect of the fast of Ramadan on accident and emergency attendances.

Hvilke eksperter har vi talt med?

  • Arne Astrup, professor, overlæge, dr.med., og leder på Institut for Idræt og Ernæring på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

  • Anne Vingaard Olesen, lektor i trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet.

  • Helle Lykke Nielsen, lektor og ph.d. på Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet.

Facebook
Twitter