Faktatjek: Er hjemmefødsler farligere end hospitalsfødsler?

DR2-programmet Detektor har undersøgt, om 1-2 hjemmefødte per tusind kunne være reddet, hvis barnet var født på hospitalet.

Jordemoder Marina Bendixen fra Hjemmefødselsordning Sjælland er på besøg hos en højgravid, som har valgt at føde hjemme. (Foto: Janus Vejle © @DR)

Hjemmefødsler bliver mere og mere populære i Danmark, og det har skabt heftig debat omkring risikoen ved hjemmefødsler sammenlignet med hospitalsfødsler. I Radio24syv Morgen satte formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Thomas Larsen tal på risikoen:

- Der kan vi kun henholde os til nogle store engelske studier, og det er egentlig de studier, der har sat hele den her debat i gang. Og der kan vi se, at det er cirka én til to per tusind fødsler, som får en svær hjerneskade eller går til, i forhold til hvis man havde født inde på et hospital, sagde han.

Men det er en forkert udlægning af det engelske studies resultater. Der er nemlig ingen statistisk forskel på risikoen ved at føde hjemme sammenlignet med hospitalet, fortæller den engelske forsker bag undersøgelsen til DR2-programmet Detektor:

- Vi har intet bevis for, at babyer som fødes på hospitalet i stedet for hjemmet har større sandsynlighed for at overleve, forklarer Peter Brocklehurst, professor i epidemiologi ved Birmingham University.

Andet end dødsfald og svær hjerneskade

Det engelske studie undersøger ikke kun svær hjerneskade og dødsfald. I alt er otte forskellige konsekvenser med i undersøgelsen:

- Det engelske studie viser ikke, at der er én til to per tusinde fødsler, der resulterer i dødsfald eller svær hjerneskade, i forhold til hvis man havde født inde på et hospital. For de undersøgte hjemme- og hospitalsfødsler er der nemlig en række forskellige udfald, som er slået sammen til en fælles kasse. Der er for eksempel også lungeproblemer, overrevet nerve og en brækket skulder, siger Rune Lindahl-Jacobsen, som er epidemiolog ved Syddansk Universitet.

Og faktisk er en stor del af hjerneskaderne så milde, at babyerne ikke får varige mén:

- Vi inkluderede hjerneskade som én af de otte konsekvenser i undersøgelsen, men hjerneskade indeholder et helt spektrum af tilstande. Omkring 40 til 50 procent af de nyfødte med hjerneskade får mild hjerneskade, hvilket babyerne - så vidt vi ved - fuldstændig kommer sig over og derfor ikke efterlades med varige mén, siger Peter Brocklehurst.

Ingen forskel på hjemme- og hospitalsfødsler

Det engelske studie har undersøgt i alt 19.551 hospitalsfødsler og 16.553 hjemmefødsler, og her var der 151 tilfælde, hvor en af de tidligere nævnte konsekvenser opstod.

Men stik imod Thomas Larsen udtalelse konkluderer undersøgelsen ikke en forhøjet risiko for gruppen af hjemmefødende sammenlignet med hospitalsfødende:

- Vi var ikke i stand til at finde en signifikant forskel, når vi sammenlignede gruppen af hjemmefødende med hospitalsfødende. Med dødsfald og hjerneskade kombineret sammen - eller de seks andre konsekvenser - var antallet af udfald for lille til at kunne vise en statistisk forskel mellem de to grupper, siger Peter Brocklehurst.

Studiet viser dog en forøget risiko for en bestemt undergruppe af hjemmefødende - nemlig de førstegangsfødende:

- I dette specifikke studie var risikoen ved hjemmefødsler forøget for kvinder, der var førstegangsfødende. Det er fair at sige, at den overordnede risiko for førstegangsfødende i hjemmet var lav, men det var en signifikant forskel i forhold til førstegangsfødende, der planlagde hospitalsfødsel, siger Peter Brocklehurst.

Ingen danske undersøgelser

Et stort studie fra Holland undersøgt 743.070 fødsler, og her finder forskerne ikke en øget risiko for hjemmefødsel overhovedet:

- Jeg mener generelt, at det er problematisk ud fra enkelte studier at tale om, at der er evidens for det ene eller andet. Specielt fordi man har to forskellige studier, det engelske og det hollandske, hvor den ene viser en sammenhæng i risiko for førstegangsfødende i hjemmet, mens det hollandske ikke viser en sammenhæng i øget risiko for hjemmefødende generelt. Man skal huske på, at det er to forskellige lande med to forskellige praksisser, forklarer Rune Lindahl-Jacobsen til Detektor.

Der findes også undersøgelser fra blandt andet USA, hvor enkelte studier har fundet en øget risiko ved hjemmefødsler sammenlignet med hospitalsfødsler. Men sundhedssystemet har afgørende forskelle fra Danmark.

Fødselslæge holder fast

På trods af Detektors kritik holder formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Thomas Larsen fast i sin påstand fra Radio24syv. Han vil ikke stille op til interview med faktatjek-programmet, men sender i stedet en mail:

"De præcise estimater for den øgede risiko ved hjemmefødsel vil variere fra population til population, men pointen er, at der vil være (sjældne) tilfælde, hvor alvorlige skader vil kunne undgås, hvis man føder på hospitalet. Intet studie bruges alene, heller ikke det engelske ’Birthplace in England’, men studierne kan bruges samlet til at hjælpe med anslå det område risikoen ligger indenfor. Det kræver selvfølgelig statistisk viden, men også viden om den videnskabelige og kliniske sammenhæng. Vi skal som sundhedsfaglige sikre, at kvinderne og deres partneres valg træffes på et så velinformeret og neutralt værdigrundlag som muligt, så de tager den beslutning der er rigtig præcist for dem", skriver Thomas Larsen.

Se mere om risikoen ved hjemmefødsler og hospitalsfødsler i Detektor her

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk