Faktatjek: Får DONG’s privatkunder 100 procent grøn strøm?

DONG lover i en ny stor kampagne 100 procent grøn vindstrøm til alle privatkunder. Men det betyder ikke, at DONG kun producerer grøn strøm eller, at der kun kommer grøn strøm ud af kundernes stikkontakter. Det fortæller Detektor.

DONG kører i øjeblikket en landsdækkende kampagne, hvor de forsøger at kapre nye kunder ved at garantere, at deres privatkunder får 100 procent grøn, hvis DONG bliver deres nye leverandør.

Men selvom forbrugerne bliver lovet 100 procent grøn strøm, så er kampagnen ikke et udtryk for, at DONG’s elproduktion er blevet fuldstændig grøn eller, at privatkunderne får den grønne strøm direkte i stikkontakten, fortæller DR’s Detektor.

DONG kan kun give grønne garantier, fordi DONG’s produktion af vindenergi svarer til privatkundernes forbrug.

Kun delvist grøn

Tager man et kig på hele DONG’s samlede elproduktion i Danmark, kan man se, at den kun er delvis grøn. DONG's opgørelse viser nemlig, at 25 procent af strømmen stammer fra vindmøller, 23 procent fra biobrændsel, der begge betragtes som vedvarende energikilder, mens resten stammer fra fossile brændstoffer, herunder 40 procent fra kul og 12 procent fra naturgas. Det er altså kun omkring en fjerdedel af DONG’s elproduktion, der stammer fra vind – og ikke 100 procent.

Energikilder i DONG's danske el-produktion (Kilde: DONG 2016)

-I DONG’s kampagne, så siger man, at man kan få 100 procent garanti for grøn strøm, og på den måde kan DONG jo fremtræde, som et 100 grønt selskab, hvad de jo ikke er, hvis man ser på produktionssiden, hvad der sådan set er ligeså relevant fordi, hvad er det for et selskab man handler med. Det fortæller professor Jan Bentzen fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet

Produktion svarer til forbrug

Grunden til, at DONG alligevel lover deres privatkunder 100 procent grøn strøm, skyldes, at DONG’s havvindmølleparker producerer cirka 2,2 terawatt-timer strøm hvert år, og at DONG’s privatkunder i øjeblikket har et strømforbrug på omkring 2 terawatt-timer om året. Der bliver altså produceret vindenergi svarende til privatkundernes forbrug. Men helt så enkelt kan man ikke stille det op, forklarer Jan Bentzen fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet

-Der er ikke en direkte forbindelse mellem produktionssiden, hvor man laver strømmen, og så forbrugssiden, hvor kunderne sidder. Man har ingen ide om, hvilken type strøm, der kommer ud af specifikke stikkontakter.

Ikke grøn strøm direkte i kontakten

Hverken DONG eller andre el-producenter kan nemlig levere grøn strøm direkte i stikkontakten til deres kunder.

Strømmen i elnettet består af en masse elektroner, der er genereret af forskellige energikilder som f.eks. vindmøller, kul eller biobrændsel. Men når strømmen først ryger ind i elnettet, kan man ikke længere holde styr på den, og det, der kommer ud af stikkontakten, er altså en blanding af det hele.

Selvom man ikke ved præcis hvilken strøm, der kommer ud af stikkontakten, kan man dog ud fra den overordnede produktion, import, eksport og forbrug, beregne, hvilken slags strøm der i gennemsnit flyder i det danske elnet. I gennemsnit stammede 35 procent af al strøm fra alle producenter fra vindmøller i 2016.

Grønne garantier

Selvom strømmen ikke kommer direkte ud i privatkundernes hjem, så får DONG’s kunder det, der kaldes en grøn garanti. Grønne garantier eller grønne certifikater er en del af den europæiske garantiordning for produktion af vedvarende energi. Certifikaterne tildeles elproducenterne som bevis på, at de har produceret en vis mængde strøm fra vedvarende energi. Disse certifikater kan producenten så sælge til forbrugere, der ønsker, at der er øremærket energi svarende til deres eget forbrug.

DONG har i dette tilfælde valgt at forære deres garantier for næsten al den strøm, de har produceret på havvindmøllerne, til deres private kunder. I praksis får privatkunderne al mulig forskellig strøm til deres stikkontakter - men i teorien er der altså garanti for, at der bliver sendt grøn strøm ud til dem, som dækker deres forbrug.

Men den garanti ændrer ikke nødvendigvis på DONG’s fysiske elproduktion, siger Jan Bentzen:

-Den kampagne DONG kører lige for tiden, den ændrer sådan set ikke noget på kort sigt på, hvordan man producerer - man kan sige på skrivebordsløsningen, har man dækket kundernes strøm af med grøn strøm, men i den fysiske verden har man altså kun halvdelen, der er grøn strøm.

Grønne garantier kan have effekt

Selvom de grønne garantier i dette tilfælde ikke betyder nogen umiddelbar ændring i DONG’s egentlige produktion af grøn strøm, så kan certifikaterne have en effekt på længere sigt:

-De grønne certifikater har en værdi i markedet og de kan handles. Og det vil sige, hvis de har en værdi i markedet, så er det også et incitament i energisektoren til at producere mere energi og elektricitet på vedvarende energikilder og skifte over fra fossile brændsler til mere grønne teknologier - og det er jo hele ideen i det, siger Jan Bentzen.

DONG har ikke ønsket at medvirke i et interview med Detektor.

Se mere om faktatjekket i aften kl. 21.00 på DR2.