Faktatjek: Fylder underholdning 62% eller 5% på DR’s kanaler?

Dansk Industri og DR slås om, hvor meget underholdning der bliver sendt på DR’s kanaler. Detektor har undersøgt, hvordan der kan være så stor uenighed om tallet.

(Foto: Agnete Schilchtkrull)

I det ene ringhjørne står Dansk Industri, som i sidste uge kom ud med en analyse, der viser, at DR samlet sender 62 procent underholdning på sine kanaler. I det andet hjørne står DR selv, som påstår, at underholdning fylder 5 procent af sendefladen, baseret på den public service redegørelse DR afleverer til radio-tv-nævnet hvert år.

Det er en boksekamp, der handler om definition af begreber, for Dansk Industri og DR har vidt forskellige opfattelser af, hvad underholdning er, fortæller DR’s Detektor.

Forsker: Absurd forskel

Medieforsker ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lars Kabel griner ved tanken om, at man kan få så forskellige resultater ud af at kigge på programmerne på DR:

- Det er absurd, at man kan kigge på det samme materiale og komme frem til henholdsvis 62 procent og 5 procent underholdning. Det viser, at det ikke er en veldefineret debat, siger han til Detektor.

Hvis vi først ser på Dansk Industris analyse, så baserer deres tal på en optælling af samtlige programmer, sendt på alle DR’s platforme i uge 22. Programmerne er inddelt i det, Dansk Industri kalder henholdsvis ’kerne public service’ og ’underholdning’.

Ifølge Dansk Industri er kerne public service programmer, som er kendetegnet ved nyheder, aktualitet, oplysning og kultur. Resten af programmerne er underholdning.

Forsker: Grænser til det uanvendelige

Dansk Industris undersøgelse når frem til, at hele 62 procent af DR’s programmer er underholdning, og det resultat fik Dansk Industri til at kritisere DR:

- DR bruger licensmidler til i stigende grad at gå ind og konkurrere direkte på underholdning i stedet for at levere public service, som jo egentlig var formålet, sagde Dansk Industris branchedirektør, Adam Lebech, til Politiken.

Medieforsker ved Københavns Universitet Stig Hjarvard har imidlertid læst undersøgelsen og finder den ikke retvisende:

- At lave et skel mellem kerne public service-ydelser på den ene side og underholdning på den anden side er en meget firkantet skelnen, som grænser til det uanvendelige. Principielt er problemet, at Dansk Industri ikke skelner mellem programmer, der også kan have en underholdende funktion, og så den rene underholdningsgenre, hvor man i rendyrket form alene søger at underholde publikum, siger han til Detektor.

’60 minutes’ er underholdning

Detektor har modtaget de rå data bag Dansk Industris analyse og vist dem til medieforsker Stig Hjarvard.

Det fremgår blandt andet af materialet, at det amerikanske nyhedsmagasin ’60 minutes’ er kategoriseret som underholdning af Dansk Industri. Det falder medieforskeren i øjnene:

- Man må sige, at Dansk Industri har anvendt en endog meget stram definition af kerne public service. At placere 60 minutes, som ren underholdning virker noget misvisende. I Gallups tv-meter er ’60 minutes’ kategoriseret som ’Aktualitet’. Det forekommer mig at være mere retvisende, men derfor kan programmerne jo godt også fungere som underholdning, siger Stig Hjarvard.

Dansk Industri erkender fejl

Detektor spurgt Dansk Industri ind til flere af de udsendelser, som er kategoriseret som underholdning, og organisationen erkender, at der er sket fejl i nogle af kategoriseringerne af DR’s programmer. Det gælder for eksempel ’60 minutes’ og børneprogrammerne ’Kære Sebastian’ og ’Mit kæledyr’, som begge sendes på Ramasjang:

- Det er en fejl, at vi har kategoriseret ’60 minutes’ som udenlandsk produceret underholdning. Den burde være rubriceret som udenlandsk kerne public-service.

Og om de to børneprogrammer forklarer Dansk Industri:

- At udsendelserne er skønnet som underholdning er en fejl. De bør ses oplysning og undervisning og dermed kerne public service.

Dansk Industris branchedirektør, Adam Lebech, mener dog ikke, at eksemplerne på fejl i analysen rykker ved det samlede billede.

Mediedirektør i DR, Gitte Rabøl, undrer sig over Dansk Industris analyse:

- Jeg har svært ved at forstå Dansk Industris præmisser. Jeg tror ikke, vores seere oplever, at vi sender underholdning i den størrelsesorden, som Dansk Industri beskriver, siger hun til Detektor.

Forskellige definitioner

Overfor Dansk Industris analyse står DR’s definition af underholdning. DR benytter en fælles europæisk branche standard. Ifølge den definition betragtes hverken sport, musik eller fiktionsprogrammer som underholdning, da den type programmer optælles som deres egne genrer. Programmet X Factor kategoriseres for eksempel som musik - ikke som underholdning.

Medieforsker Lars Kabel undrer sig over DR’s definition:

- Jeg undrede mig lige så meget over de 5 procent, som de 62 procent, for selvfølgelig er fiktion underholdning, siger han.

Og Dansk Industris Adam Lebech trækker det skarpere op:

- At sige, der kun er 5 procent underholdning på DR, er useriøst og det er forkert. Det er at flytte diskussionen, som handler om at kerne public service ikke fylder særligt meget, forklarer han.

Adam Lebech nævner zombie-serien ’Fear the walking Dead’ og animationsserien ’Family Guy’, der begge sendes på DR3, som to eksempler på programmer, der i DR’s standarder ikke kategoriseres som underholdning, men som han mener, de fleste vil opfatte som ren underholdning.

Syvdobling af udenlandsk fiktion

PhD studerende, Julie Münter Lassen, har undersøgt DR’s udbud af programmer henover flere år, og hun mener, at man godt kan vælge at opgøre tallene sådan, som DI gør, hvis man inkluderer flere genrer i underholdningskategorien:

- Dansk Industri anser også fiktion for at være underholdning, og der er sket mere end en syvdobling i antallet af timer udenlandsk fiktion, DR sender, siden 2005. Stigningen skal især findes på de nye børnekanaler, forklarer hun.

Hun tilføjer dog, at det er meget svært at sammenligne tallene over tid, da DR den i periode er gået fra at have to kanaler til seks og fordi kanalerne sender programmer en større del af døgnet.

Mediedirektør i DR, Gitte Rabøl, mener ikke, at udenlandsk fiktion behøver være et problem, men påpeger for eksempel, at animationsserien 'Family Guy' har vundet flere priser:

- Det vi bestræber os på er, at de serier vi køber, rummer en særlig kvalitet og 'Family Guy' er en kvalitetsserie. Jeg synes, det er svært at forestille sig en flow tv-kanal uden udenlandsk fiktion, forklarer hun til Detektor.

Fin debat

Ifølge Stig Hjarvard er det svært at finde et rigtigt og et forkert svar:

- Dansk Industri har ikke fundet ud af noget nyt, men de ønsker en smallere definition af public service. Det hele afhænger af hvordan man definerer underholdning. Begge måder kan være rigtige. Det vigtige må være, om DR overdriver det underholdningsmæssige i forhold til andre forpligtelser, og der har man jo et system, hvor radio- og tv-nævnet vurderer, om DR opfylder sit mandat.

Og det er netop en debat af public service, Dansk Industri ønsker:

- Det er en fin debat af begreberne og vi siger heller ikke, at man ikke skal lave underholdning i DR eller at underholdning ikke kan være public service, siger Adam Lebech fra Dansk Industri.

- Vi vil gerne sætte fokus på, hvad public service handler om. Hvad er det for programmer, DR skal sende? Vi mener, man bør fokusere på programmer, som ellers ikke ville blive sendt. Det er konkurrenceforvridende, at DR konkurrerer med det private marked om underholdningsprogrammer, siger han.

Facebook
Twitter