Faktatjek: Skaber sænkelse af arveafgiften flere arbejdspladser?

At sænke arveafgiften vil skabe flere arbejdspladser ifølge skatteminister Karsten Lauritzen. Det kan han ikke vide, fortæller Detektor.

Der er ikke dokumentation for, at en sænkelse af arveafgiften vil skabe flere arbejdspladser. (Foto: Jens Astrup © Scanpix)

- En skattelettelse, som gavner tusinder af familieejede virksomheder, og som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Sådan skrev skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en klumme i Børsen, da han skulle forklare, hvad en lempelse af arveafgiften vil betyde. Og påstanden, om at det vil skabe arbejdspladser, har ministeren gentaget igen og igen.

Men i et svar til skatteudvalget skriver ministeren selv, at en sænkelse af arveafgiften ikke har en stor effekt på beskæftigelsen, fortæller Detektor.

Ingen dokumentation for forslaget

Regeringen har planer om at sænke arveafgiften for familieejede virksomheder fra 15% til 5%. Og i forbindelse med forslaget har Karsten Lauritzen både fra Folketingets talerstol, i 21 Søndag og i Børsen påstået, at forslaget vil skabe arbejdspladser. Det på trods af, at ministeren godt selv ved, at der ikke er dokumentation for påstanden.

I et svar om den såkaldte bo -og gaveafgiften skriver ministeren nemlig selv, at

- En afskaffelse af bo - og gaveafgiften for familieejede virksomheder skønnes ikke på sigt at have nævneværdig effekt på beskæftigelsen.

Dermed erkender ministeren, at det ikke vurderes at en nedsættelse af afgiften vil give en øget beskæftigelse.

Hovedargument fra ministeren

Detektor har præsenteret klippene med ministeren for Lisa Storm Villadsen, der forsker i politisk retorik ved Københavns Universitet. Hun er ikke i tvivl om, at ministeren bruger netop arbejdspladser som et hovedargument.

- Belægget for det her forslag er, at hvis vi lemper afgiften, så kan vi skabe vækst og arbejdspladser. Det er det motto, der skal bære forslaget igennem fra ministerens side, siger Lisa Storm Villadsen.

Økonomer i skatteministeriet uenig med ministeren

Detektor har spurgt Skatteministeren, hvorfor han gang på gang har sagt, at forslaget skaber arbejdspladser, når han samtidig skriver til skatteudvalget, at det ikke vil have en nævneværdig effekt på beskæftigelsen.

Til Detektor fortæller han, at han til skatteudvalget svarede, at det ikke har en nævneværdig effekt, fordi han talte under ministeransvar og derfor fremlagde den fagøkonomiske holdning, som skatteministeriets økonomer har.

- Jeg har aldrig sagt, der er økonomer, der laver rapporter, der viser, at det her er den bedste måde at bruge pengene. Vi skal lytte til økonomerne, men vi skal også have nogle politiske holdninger, og det her er en politisk holdning, siger Karsten Laurtizen.

Se mere om faktatjekket kl. 21.00 på DR2