Faktatjek: Stiger udgifterne til handicappede?

KL har indledt forhandlinger om kommunernes økonomi med udmeldinger om, at udgifterne til handicappede er stigende. Men ifølge DR’s Detektor mangler påstanden dokumentation.

Ifølge formand for KL, Martin Damm (V), stiger kommunernes udgifter til handicappede. Men den påstand mangler ifølge DR's Detektor dokumentation.

Hvor mange penge skal der være til børnehaver, handicappede, veje og alle de andre områder, kommunerne har ansvaret for? Det forhandler KL og Regeringen om i øjeblikket. KL har i den forbindelse meldt ud, at kommunernes udgifter til socialområdet, er stigende. Og skal man tro interesseorganisationen er det særligt handicapområdet, der presser pengekassen.

- Vi har en opdrift i udgifterne til handicappede, sagde KL's formand Martin Damm (V) den 10. maj til Fyens.dk. En påstand, han løbende har gentaget siden. Blandt i en pressemeddelelse på KL.dk

Ifølge DR's Detektor er påstanden om, at de samlede udgifter til handicappede er stigende, dog udokumenteret. Faktisk viser tal fra Social- og Indenrigsministeriet, at udgifterne på området er faldet. Den opgørelse indeholder dog også usikkerheder.

KL bygger påstand på egne beregninger

KL bygger påstanden om de stigende udgifter på handikapområdet på et notat, som de offentliggjorde i sidste uge. I notatet peger de på en række faktorer, som ifølge KL indikerer, at udgifterne er stigende.

De fremlægger blandt andet tal, der viser, at antallet af borgere, der diagnosticeres med et handicap, er stigende. I notatet understreges det dog, at stigningen i antallet ikke nødvendigvis betyder, at udgifterne stiger. Det er nemlig ikke alle handicappede, der har behov for kommunens hjælp.

I notatet peger KL også på, at udgifterne på tre poster, som ifølge KL er særligt handicaptunge, er steget med 1,3 milliarder kroner. Det drejer sig om længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og socialpædagogisk støtte.

DR’s Detektor har undersøgt tallene bag, og de viser, at udgifterne til både længerevarende og midlertidige botilbud er faldet i perioden. Stigningen i udgifter på de tre poster skyldes således udelukkende en stigning i udgifterne til socialpædagogisk støtte, som blandt andet dækker over aflastning i hjemmet.

KL: Vanskeligt at isolere udgifter

Uanset om udgifterne på de tre poster falder eller stiger, dækker de tre områder dog langt fra hele handikapområdet. Kommunerne har også udgifter til eksempelvis pleje og omsorg, hjælpemidler og aktivitetstilbud. Notatet fra KL viser altså ikke, om udgifterne på det samlede område stiger eller falder.

KL oplyser til Detektor, at det ifølge dem ikke er muligt at opgøre de samlede udgifter til handicappede. Det skyldes at mange af de ydelser, kommunerne giver handicappede, samtidig gives til ældre. På mange poster kan man derfor ikke se, hvor stor en del af udgifterne, der er givet til henholdsvis ældre og handicappede.

Kl skriver dog til Detektor, at de mener, at de tre udvalgte poster er centrale, når man ser på udgifterne på området.

Ministeriet: Udgifterne falder

Der findes dog opgørelser over kommunernes udgifterne til handicappede. Social- og Indenrigsministeriet laver nemlig en årlig oversigt over udgifterne, og modsat udmeldingerne fra KL, viser de seneste tal fra ministeriet, at de samlede udgifter til handikapområdet er faldet. Og faktisk har KL selv viderebragt konklusionen om de faldende udgifter til handicappede på deres hjemmeside.

Ifølge ministeriet indeholder opgørelsen dog usikkerheder. Ministeriet løber nemlig også ind i problemet med, at mange af de ydelser gives til både ældre og handicappede. På de poster, hvor det ikke er muligt at adskille udgifterne har ministeriet derfor valgt at beregne udgifterne ud fra en såkaldt fordelingsnøgle - en nøgle, som ministeriet udarbejdede i 2007 i samarbejde med blandt andre KL.

Ministeriet oplyser til Detektor, at man regner med at cirka 82 procent af udgifterne tilskrives de ældre, mens omkring 18 procent af udgifterne tilskrives handikapområdet. De skriver dog samtidig i en mail, at de i øjeblikket er ved at revidere den måde, udgifterne fordeles på, da der siden nøglen blev lavet er sket ændringer i fordelingen af udgifter på området.

Martin Damm: Talmateriale er mangelfuldt

Detektor har spurgt Martin Damm, hvad han bygger det på, når han siger handicapudgifterne stiger.

- De kommunale regnskaber viser, at de samlede udgifter på de største konti, som udelukkende eller primært dækker voksne handicappede, er steget med over én milliard kroner fra 2013 til 2015. Derudover lyder meldingen fra mange kommunalpolitikere på de regionale møder, som jeg har deltaget i som optakt til økonomiforhandlingerne, at det er et område, som bliver sværere og sværere at styre økonomisk – også i 2016.

Detektor har også spurgt, om KL ikke burde bruge ministeriets opgørelse, selvom den indeholder usikkerheder, når den opgørelse trods alt dækker over de samlede udgifter.

- Hverken ministeriet eller andre kan sige, hvad de præcise udgifter til voksne handicappede er, fordi udgifterne til ældre og handicappede ikke er adskilt i den kommunale kontoplan, skriver han og tilføjer, at handikapområdet er et område, hvor talmaterialet er mangelfuldt

- Derfor vælger vi her at zoome ind på de største konti, som udelukkende eller primært dækker voksne handicappede. Vi synes, det er en retvisende måde at gøre det på.