Faktatjek: Udbredt skøn over hashsalg er forældet

Der bliver gang på gang sagt, at pusherne på Christiania omsætter for op mod en milliard kroner om året. Men tallet er forældet.

Politiet, som er kilden til påstanden om, at der årligt sælges hash for op mod en milliard kroner om året, trækker nu skønnet tilbage. Det er for usikkert, lyder det. (Foto: © Carl Readhead, (c) Scanpix)

Tallet har levet et tilbagetrukket liv i nogle år, men er nu dukket op igen - påstanden om, at der hvert år sælges hash for op mod én milliard kroner om året på Christiania.

Detektor har faktatjekket tallet, der efter rydningen af Pusherstreet er blevet brugt gentagne gange i debatten om det danske hashmarked. Men milliarden viser sig at være så usikker, at Politiet, som står bag skønnet, ikke længere vil bruge det.

- Vi ved simpelthen ikke, hvor meget der bliver solgt for, lyder det fra Københavns Politi.

12 år gammelt tal

Selvom det er Københavns Politi, der har beregnet hash-omsætningen på Christiania, ønsker de ikke udlevere tallene bag beregninger til Detektor.

Men Detektor har for år tilbage set på beregningerne, og dengang fortalte lektor ved Aalborg Universitet Kim Møller, at tallet bygger på en kombination af videoovervågning og såkaldte agentkøb, hvor politibetjente i civil købte hash på Christiania. Beregningerne tog udgangspunkt i, at der blev solgt 10 tons hash om året til en gennemsnitspris på 100 kroner per gram. Kim Møller vurderende dengang, at tallet var sandsynligt, men forbundet med usikkerheder.

Observationerne stammer fra 2003 og 2004, og er altså omkring 12 år gamle. Og det er ifølge Københavns Politi så lang tid siden, at tallet er forældet:

- Københavns Politi er holdt op med at skønne over, hvor meget der bliver solgt hash for på Christiania. Det er et illegalt marked, så det er rigtig svært at komme med kvalificerede bud på, hvad der omsættes for. Vi har tidligere været ude med, at der blev omsat for en milliard, men det tal ligger flere år tilbage. Så det er ikke et tal, vi bruger længere, lyder det fra Københavns Politi.

Forsker: Positivt at forholde sig kritisk

Det er positivt, at politiet nu forholder sig skeptisk over for brugen af deres skøn, mener Jakob Johan Demant, der er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet:

- Der er ingen tvivl om, at den slags skøn her er højest usikre. Og der er ikke nogen, der kan sige, hvad margen er på estimatet, siger han.

Generelt er det ifølge Jakob Johan Demant forbundet med stor usikkerhed, når man ser på, hvor meget hash der sælges. Det afhænger nemlig af, hvor intensivt man overvåger markedet.

- Her ved vi, at politiet prioriterer kontrol af illegale stoffer forskelligt til forskellige tider. Derfor kan man ikke basere sig udelukkende på dette.

Politiet har brugt tal tidligere i år

Det er dog ikke længe siden, Politiet selv brugte skønnet. Så sent som i marts fortalte direktør for Københavns Politi, Thorkild Fogde, til dr.dk, at omsætningen i hashboderne på Christiania ligger på mellem en halv og en hel milliard kroner om året.

Detektor har spurgt Thorkild Fogde, hvorfor han bruger tallet, når det ifølge hans egen organisation er for usikkert til at bruge.

- Jeg vælger at lægge en margen ind på en halv milliard, for netop at signalere, at det skøn over hashomsætningen er usikkert. Jeg forsøger altså at ligge lidt afstand til det oprindelige skøn på en milliard. Jeg turde ikke bruge den ene milliard, for det er svært at validere i dag, da beregningerne ikke er blevet fornyet. Og så mener jeg, at intervallet giver et mere retvisende billede, end det gamle skøn på en milliard.

Men den nuværende omsætning kan jo også ligge over skønnet på en milliard.

- Ja, principielt ja. Men min fornemmelse var, efter at have snakket med de operative ledere, at usikkerheden går den anden vej. Men det er da rigtigt, at man ikke kan vide det, og jeg kan ikke garantere, at omsætningen er højere. Det sikreste ville bare være at sige, at der omsættes for et meget meget stort millionbeløb.

Politiet er ikke de eneste, der bruger skønnet. Lektor Kim Møller fra Aalborg Universitet brugte også tallet i et interview på DR2, da han tidligere på måneden blev spurgt til størrelsen af hash-markedet på Christiania.

Detektor ville derfor gerne have spurgt Kim Møller, hvad han siger til, at Politiet ikke længere mener, tallet kan bruges. Men han har ikke ønsket at stille op til interview.

Lille stigning i antal rygere

Selvom det er svært at sige noget om udviklingen af hashmarkedet på Christiania, findes der ifølge Jakob Johan Demant tal, der kan give et billede af, om omsætningen er uændret. Ud over at se på, hvor meget der sælges, kan man nemlig også se på, hvor meget hash, der forbruges.

- I forhold til forbrugssiden kan man se på de selvrapporterings-undersøgelser, der findes. Og de viser, at der blandt de 16-44-årige er sket en lille stigning siden år 2000 blandt dem, som ryger månedligt, siger han og tilføjer:

- Men vi ved, at de grupper, der ryger mest tegner sig for den største del af volumen. Ændringer i deres vaner kan således have relativt stor indflydelse på det samlede forbrug. Men her har vi desværre meget dårlige tal, da det også er den gruppe, der er mindst tilbøjelige til at svare på spørgeskemaundersøgelserne.

Uanset om man ser på udbud eller forbrug, er der altså usikkerheder. Og derfor kan man ifølge Jakob Johan Demant heller ikke afgøre, om skønnet over den ene milliard holder eller ej.

En nærliggende antagelse er, at prisen på hash har udviklet sig over årerne, om dermed har påvirket den samlede omsætning. Men ifølge Københavns Politi bliver prisen på hash løbende opgjort, og den har i mange år ligget stabilt på mellem 50 og 100 kroner per gram afhængig af kvalitet.

Vil ikke udlevere data

I forbindelse med, at Københavns Politi iværksatte en stor indsats mod hashhandlen på Christiania i 2012, forsøgte de af kortlægge omfanget af hashsalget på Pusherstreet.

Ifølge en redegørelse fra 2014 er det Københavns Politis opfattelse, at hashsalget dengang var centeret omkring 31 hashboder, der dagligt solgte mellem et og halvandet kilo hash. Kortlægningen bygger blandt andet på overvågning, agentkøb og kilder i miljøet, men Københavns Politi har ikke redegjort yderligere for, hvordan de når frem til skønnet. Hvorvidt den daglige mængde kan ganges op, så man får et samlet årsgennemsnit for hele Christiania, vil politiet heller ikke oplyse.

Hverken Københavns Politi eller Kim Møller ønsker at udlevere det materiale, der lå bag det oprindelig skøn over omsætningen på en milliard. Detektor har derfor ikke haft mulighed for at gennemgå data i forbindelse med dette faktatjek.