Faktatjek: Venstre oversælger asylstramninger

Danmark er de seneste måneder røget ned af listen over lande, som modtager flest asylansøgere. Og det skyldes ifølge Venstres Marcus Knuth regeringens asylstramninger. Men det er en forsimplet udlægning, fortæller DR’s Detektor.

Venstres Marcus Knuth mener, at regeringens asylstramninger er en del af årsagen til de faldende asyltal. Men den sammenhæng kan ikke dokumenteres, fortæller DR's Detektor. (Foto: © Henning Bagger, (c) Scanpix)

Regeringens asylstramninger har medført, at Danmark er røget ned af listen over lande, som modtager flest asylansøgere. I hvert fald, hvis man skal tro Venstres integrationsordfører, Marcus Knuth.

- Siden vi overtog regeringsmagten, er vi jo røget fra en nogenlunde top-femteplads i forhold til de lande, der modtager flest, til at ryge ned til omkring en 10. plads på få måneder - det ser jeg som et resultat af, at stramningerne virker, sagde han til Radioavisen den 7. maj.

Marcus Knuth underbygger også påstanden om asylstramningernes effekt med asyltal fra marts og april i år sammenlignet med asyltal fra de samme måneder fra tidligere år. En sammenligning, der også viser et fald. Men ifølge DR’s Detektor er det en forsimpling at påstå, at faldet skyldes regeringens asylstramninger.

Ekspert: fald kan skyldes andre ting

Ifølge Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef ved Raoul Wallenberg Institute, er det nemlig ikke kun Danmark, der har indflydelse på antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark.

- Det kan lige så godt være, at man er blevet bedre til at håndtere de her ting i Sydeuropa, og det vil sige, at flere sager bliver dernede, siger han og tilføjer:

- Jeg er som udgangspunkt ret kritisk i forhold til sådan nogle sammenligninger, for der er simpelthen så mange statistiske usikkerheder. Og der er så mange underliggende faktorer i forhold til, at landene ikke får indberettet rettidigt, og at man ikke får registreret asylsagerne i tide. Så nogle af de tal, vi ser på, kan i virkeligheden være meget ældre.

Dertil kommer, at det ifølge Thomas Gammeltoft-Hansen kan være svært at afgøre, om det er den nuværende regerings stramninger, der har en eventuel effekt, eller om det derimod er stramninger fra den tidligere regering.

Tal varierer

Ser man bort fra usikkerhederne, ser man, at Danmark i 2014 var placeret på en 5. plads i forhold til de øvrige EU-lande, når man ser på antal asylansøgere per 1.000 indbygger - en placering, der i 2015 var vekslet til en 9.plads. Men de tal gælder for hele året 2014 og 2015, og da Venstre først overtog regeringsmagten i juni, kan hele udviklingen i 2015 altså ikke tilskrives den nuværende regering.

I perioden siden Venstre overtog regeringsmagten, er Danmarks placering varieret mellem alt fra en 4. plads til en 12. plads. Ser man eksempelvis på februar – som er den seneste måned Eurostat har tal for – er Danmark placeret på en 9. plads. Men Thomas Gammeltoft-Hansen påpeger, at man skal være varsom med at se på tallene helt ned på månedsniveau.

- Det er utrolig svært at sammenligne helt ned på månedsbasis. Det vi ved er, at der er en hel række lande, som er bagud, når det kommer til registrering og bagud, når det kommer til indrapporteringer. Men hvis vi nu alligevel tager de tal, vi har, så kan vi jo altså se, at Danmark ikke ryger ned af på listen.

Stramninger kan have haft effekt

Thomas Gammeltoft-Hansen påpeger dog, at man heller ikke skal afvise, at det lavere antal asylansøgere i de seneste par måneder kan tilskrives den nuværende regerings stramninger.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt konkludere, hvilken effekt de danske stramninger har. Jeg vil på ingen måde udelukke at de har en betydning - vi ser jo også et fald netop her de seneste måneder, siger han men tilføjer, at på nuværende tidspunkt er svært at sige, om udviklingen i asyltallene er på grund af de danske tiltag.

- Problemet er; vi har ikke noget sammenligningsgrundlag. Vi har ikke tallene fra de andre europæiske lande, så det er fuldstændig umuligt at sige om det her er en generel tendens på tværs af flere lande, eller om det særligt har noget med Danmark at gøre, og dermed måske kan tilskrives stramningerne.

Marcus Knuth holder fast

Marcus Knuth har ikke ønsket at lade sig interviewe til Detektor, men i en mail til programmet skriver han:

- Jeg står 100 procent ved min udtalelse og glæder mig fortsat over, at regeringens stramninger har medvirket til, at asylpresset i marts og april nåede helt ned på det laveste niveau i fem år - ikke mindst set i lyset af, at vi kun har haft regeringsmagten i forholdsvis få måneder.

- Således vurderer jeg også fortsat, at vi nu nok er nede omkring en relativ 10. plads over de EU-lande, der modtager flest asylansøgere, hvilket er en særdeles positiv udvikling.

Se mere om faktatjekket i Detektor i aften kl 21. på DR2.