FAKTATJEK: Virker integrationsydelsen?

”Man kan se, at integrationsydelsen virker”. Sådan siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i en video på Venstres facebookside. Men den påstand er der ikke belæg for, vurderer eksperter.

I en videoVenstres facebookside siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, at ”man kan se, at integrationsydelsen virker”. Venstre henviser til en rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Rapporten viser ikke, at integrationsydelsen virker, fortæller Rasmus Landersø, seniorforsker for Rockwoolfonden:

- Rapporten viser, at antallet af personer, der er på integrationsydelse, er faldet i løbet af de sidste par år. Men den siger ikke, om det skyldes integrationsydelsen eller ej.

Han fortæller, at der kan være flere årsager til, at antallet af personer på integrationsydelse er faldet:

- Det kan skyldes mange ting. For det første er antallet af asylansøgere faldet i perioden. Derudover er beskæftigelsen og dermed efterspørgslen på arbejdskraft steget.

Frederik Thuesen, seniorforsker fra VIVE, er enig i, at der kan være mange grunde til, at antallet af personer på integrationsydelse er faldet:

- Man kan ikke bruge opgørelsen til at sige, at integrationsydelsen virker, fordi der kan være flere forklaringer. For det første har vi højkonjunktur. For det andet kom der i 2015 en refusionsreform, der havde til formål at give kommunerne et kraftigere incitament til at fokusere beskæftigelsesindsatsen.

Detektor har kontaktet Venstre for at spørge, hvorfor de siger, at integrationsydelsen virker. Udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, erkender, at der kan være flere forklaringer på, at færre nu modtager integrationsydelsen:

- Der kan være mange årsager til, at flere er kommet i beskæftigelse. Men vi ved, at starthjælpen, som minder om integrationsydelsen, havde en effekt på beskæftigelsen. Og undersøgelser tyder på, at det generelt virker at sætte ydelser ned.

Se mere i Detektor i aften kl. 21.00 på DR2

- Rasmus Landersø, seniorforsker, Rockwoolfonden

- Frederik Thuesen, seniorforsker, VIVE

Facebook
Twitter