Falck-tillidsmand: Svært at se fordele i overenskomsten

Redderne i Region Midtjylland har genoptaget arbejdet, efter Falckredderne i to regioner har protesteret mod ny overenskomst.

Falckredderne mener, at det er svært at få deres privatliv til at fungere under de nye rammer. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Ambulancereddere er utilfredse med deres nye LO-overenskomst, som de stemte massivt nej til. Redderne i Region Sjælland og Region Midtjylland har derfor i dag nedlagt arbejdet.

Det forklarer Jørgen Knudsen, der er tillidsrepræsentant hos Falck i Holbæk.

- Overenskomsten blev stemt hjem af et samlet flertal i LO, men hos os blev den stemt ned med et kraftigt nej. Faktisk sagde 87 procent nej, og vi mener, at den bliver trukket ned over hovedet på os.

Ifølge Jørgen Knudsen har Falckredderne svært ved at få øje på fordelene i den nye overenskomst, og de er også utilfredsed med lønudviklingen.

- Vores lønninger har de seneste tre år været en rutsjetur nedad for mange kolleger, og vi kan jo dokumentere, at flere har mistet langt over 100.000 kroner om året på årslønnen, siger han.

Falckredderne mener, at det er svært at få deres privatliv til at fungere under de nye rammer. De er blandt andet utilfredse med, at de skal fremover skal have otte 12-timers rådighedsvagter om året.

- Det er ofte i weekender og på helligdage, at der er spidsbelastning, og da vi i forvejen ofte er afskåret fra at være sammen med vores familie i weekenden og helligdage, kunne vi godt frygte, at de otte dage bliver lagt ind, hvor vi har allermest brug for at være sammen med familien, siger Jørgen Knudsen.

Redderne vil også have beskyttelse på døgnvagter uden lønnedgang. De vil have ensretning igennem lokalaftaler, der giver fælles nationale spilleregler, hvis ikke tre paragraffer kan fjernes fra den nye LO-overenskomst.

Falckredderne i Region Midtjylland har besluttet at genoptage normal drift klokken 12.00 i dag.

Mandag morgen mødes redderne igen for at få en orientering omkring, hvad parterne er nået frem til i løbet af weekenden.