Far tabte samværssag: Min datter taber sammen med mig

Kun i hvert 20. tilfælde får en forælder medhold i en klage over en samværsafgørelse, og det betyder, at forældre som Bo Johansen har meget lidt håb om at få omstødt en afgørelse fra Statsforvaltningen.

Bo Johansen og hans ekskone gik fra hinanden i begyndelsen af 2013.

I starten blev parret enige om at dele tiden med deres to døtre således, at moderen tog sig af den nu 2-årige Josefine i ti dage og Bo fik hende i fire, mens de delte samværet med den 8-årige Julie lige over med syv dage hos mor og syv dage hos far.

Men da Bo Johansens ekskone pludselig besluttede at prøve samværsordningen i Statsforvaltningen, gik afgørelsen Bo Johansen imod.

Det endte med en 9-5 ordning for begge døtre, og selv om han godt nok fik en dag mere med den yngste, så mistede han to dage med den ældste søster.

- Det var ikke kun mig, der var ked af den afgørelse. Min store datter var det også, for hun ville gerne være mere sammen med mig end fem dage om ugen, fortæller Bo Johansen.

Far frygter at tabe ankesag

Han vil nu anke afgørelsen videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, hvor han håber det bedste, men frygter det værste.

- Jeg har et håb om, at de omstøder den her ordning. Men jeg synes også, at det er en skævvridning, at det er dem selv, der skal undersøge sig selv, siger Bo Johansen.

Og Bo Johansens bekymring kan være reel i den forstand, at Ankestyrelsen I 2013 kun gav den klagende forælder medhold i under fem procent af tilfældene.

I strid med menneskerettighederne?

Og at det er Ankestyrelsen, der behandler klagerne, mener flere eksperter, er i strid med EU's menneskerettigheder.

- De (Ankestyrelsen red.) er undergivet politisk instruktion. Det er en dommer ikke. I virkeligheden kan en minister ringe til Statsforvaltningens sagsbehandler og sige: Denne her sag vil jeg gerne have til at ende sådan og sådan, siger formanden for Danske Familieadvokater, Helle Larsen.

Hun får støtte af professor Marianne Holdgaard, der mener, at det er i direkte konflikt med menneskerettighedskonventionerne, at en forurettet forælder ikke kan klage afgørelsen til domstolene.

- Retten til en advokat og fri proces er nogle retsgarantier, man som borger er sikret ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols artikel 6. Og det har man ikke ret til hos Ankestyrelsen, siger hun.

Minister afviser

Socialminister Manu Sareen afviser, at loven strider mod menneskerettighederne.

- Man kan altid påklage den afgørelse, der måtte være i Ankestyrelsen til en domstol. Hvis den mulighed ikke havde været der, havde vi haft et problem, men den er der, siger han.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter