Farlige bakterier spreder sig på landets sygehuse

Der er blevet fundet flere multiresistente bakterier på de danske hospitaler de seneste år.

Det er især resistente bakterier som VRE, CPE og MRSA, der spreder sig på de danske hospitaler. (© Colourbox)

De danske hospitaler må i stigende grad tage livtag med patienter, der er blevet smittet med en multiresistent bakterie.

De nyeste tal fra Statens Serum Institut viser nemlig, at antallet af resistente bakterier fundet på hospitaler er voldsomt stigende.

Den samme oplevelse har klinikchef og professor på mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet, Niels Frimodt. Især ser han flere af den type, der er resistente overfor nærmest alt.

- Her på Rigshospitalet har vi nok også lidt større forekomster af resistente bakterier, fordi vi får tilsendt patienter, som medbringer problemer, forklarer han.

Udsætter behandling

Problemet med multiresistente bakterier er, at de er svære at behandle og i nogle tilfælde helt umulige.

Det kan betyde, at behandlingen kommer senere i gang, da hospitalerne først skal finde ud af, hvilke typer antibiotika, der overhovedet kan bruges. Det forklarer overlæge og områdechef for Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne fra Statens Serum Institut, Robert Leo Skov.

- Derfor udvikler selv relativt harmløse infektioner sig til at blive meget alvorlige.

Oftest fra udlandet

Omfanget af resistente bakterier hænger sammen med brugen af antibiotika.

Herhjemme bruges der ikke så store mængder antibiotika, som i mange andre lande. Derfor er de fleste bakterier i Danmark stadig ret følsomme for antibiotika og det er stadig muligt at behandle.

Derfor ser man oftest, at de resistente bakterier kommer med hjem fra folk, der har været i udlandet.

- Sommetider får vi patienter, som har ligget på et hospital i udlandet og skal hjem til viderebehandling - der møder vi nogle meget resistente bakterier, forklarer Niels Frimodt.

Hygiejne og isolation

Når Rigshospitalet støder på de multiresistente bakterier i patienter forsøger man - foruden at behandle - at isolere patienten på en enestue, så bakterien ikke spreder sig.

- Og så sørger vi for, at det personale, der tager sig af patienterne, beskytter sig så vidt muligt mod at bære den bakterie rundt på sygehuset, forklarer Niels Frimodt.

Én af de måder, som personale, pårørende og patienter kan undgå at sprede smitten til de øvrige indlagt, er at holde en god håndhygiejne, forklarer Robert Leo Skov.

- Hygiejnen er alfa omega i at forhindre de her bakterier i at sprede sig - og selvfølgelig endnu mere vigtig, når vi snakker om de multiresistente bakterier.

Et nyt projekt fandt, at kun 30 procent af patienter og pårørende vaskede hænder efter toiletbesøg på hospitalet. For sundhedspersonalet var det kun 65 procent.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter