Farlige læger kan arbejde i Danmark

Der er risiko for, at dumdristige, underkvalificerede eller ligefrem livsfarlige læger kan få job på danske hospitaler. Sundhedsstyrelsen burde kontrollere lægerne bedre, lyder kritikken.

Danske patienter kan risikere at blive behandlet af en udenlandsk læge, som slet ikke er kvalificeret til at udføre operationen eller indgrebet. (© Colourbox)

Samvittighedsløse og uduelige læger får for ofte muligheden for at få foden indenfor på danske hospitaler.

Sådan lyder advarslen fra Michael Hansen, som er ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Sønderborg Sygehus.

Læger har svært ved at være ærlige

Som det ser ud i dag ansætter hospitaler nemlig udenlandske læger på baggrund af en anbefaling fra et andet sygehus, hvilken ikke altid er til at stole på.

- Det er altid svært at skulle afgøre andre folk skæbne, især hvis de har en kedelig historie fra det land, hvor de kommer fra, fortæller overlægen.

Sundhedsstyrelsen giver lægerne en to-årig autorisation på baggrund af lægernes papirer, og så er det op til overlægerne på afdelingerne at vurdere, om de udenlandske læger er gode nok.

- Læger har tit svært ved at være helt ærlige på det punkt. Man vil gerne være pæn, man vil gerne give personen en chance. Vi skal være mere skarpe, når vi godkender, siger Michael Nielsen, som de seneste par år har haft fem læger fra tredjeverdenslande ansat.

Kan overse sygdomme

Men når sygehusene pynter på udtalelser, åbner systemet op for livsfarlige læger. Og den slags har Michael Hansen også oplevet på sit hospital.

- Vi har været ude for en læge, der ikke har kunne beskrive et hjertekardiogram for en patient. Han kunne ikke forklare, hvad det var, han så. Så kan man overse en alvorlig hjertesygdom, siger overlægen.

- Det sætter spørgsmålstegn ved, hvilken faglig uddannelse personen har haft, siger Michael Hansen, som fortæller, at personen var blevet godkendt fra en afdeling på et andet hospital.

Overrasker til negativ side

På sygehuset i Sønderborg bliver de nye udenlandske læger prøveansat i tre måneder. Den første måned bliver de "mandsopdækket" af en anden læge.

De nye får først lov til at handle på egen hånd, hvis kollegaerne vurderer, at de er klar. Flere gange er overlægen blevet chokeret over de udenlandske lægers mangel på kvalifikationer.

- Det har været meget vekslende. Nogle gange meget overraskende til den negative side, siger overlægen, som især i forbindelse med én udenlandsk læge har fået flere henvendelser.

- Kollegaer kom og sagde: Du må ikke sætte vedkommende i vagt. Det er for farligt. Han kan ikke klare det, fortæller Michael Hansen.

Skal være på niveau

Ifølge Sundhedsstyrelsens regler skal en udenlandsk læge kunne fungere på niveau med danske læger for at få en varig lægeautorisation.

Men det er i høj grad de enkelte overlæger på afdelingerne, der skal vurdere, om lægerne lever op til kravene.

- Langt den største del af de læger, vi har fået fra tredjeverdenslande, har ikke været på niveau med danske læger, fortæller Michael Hansen.

- Hvis Sundhedstyrelsen har godkendt nogle papirer, så har jeg været måske naiv og troet, at det var en faglig vurdering, der kunne bruges. Jeg har så fundet ud af, at der har været huller i det system.

Burde testet før de kommer ud

Lægerne har udfordringer med alt fra basisviden til receptskrivning og sprogforståelse.

Og stod det til Michael Hansen var den slags problemer allerede blevet taget hånd om, inden Sundhedsstyrelsen godkendte lægernes papirer.

Han henviser til, at der i andre lande er faglige prøver og sprogtest, før lægerne får lov at komme ud på hospitalerne.

- Der er jo ikke nogen, der kunne forstille sig en dansk læge i Amerika, uden han skulle gennem en eksamen i sprogkundskab først, siger han.

- Der burde være et filter, en eksamen i faglig kundskab og et kursus, hvor man lærte om det danske sundhedssystem, siger overlægen.

Dårlige erfaringer

I fremtiden vil man formentlig ikke se særlig mange læger fra tredjeverdenslande på sygehuset i Sønderborg.

- Jeg ansætter nok ikke ret mange flere, fordi det er for belastende, og vi får for lidt ud af det set fra et produktionsmæssig synspunkt, siger overlægen, som nu hovedsageligt benytter sig af danske medicinstuderende, når han mangler personale.

MailFormDR: Kontakt