Farum sættes under administration

Farum Kommune sættes under administration. Det sker efter et møde mellem Peter Brixtofte og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. I værste fald risikerer Farumborgerne en kæmpe skattestigning og færre serviceydelser. Men Brixtofte bliver på borgmesterposten.

Farum Kommune sættes under administration. Det sker efter etmøde mellem Peter Brixtofte og indenrigsminister Lars LøkkeRasmussen (V).

Det drastiske skridt skyldes, at reglerne for kommunens løbendekassekredit ikke er overholdt på grund af den lånepolitik PeterBrixtofte har ført for Farum.

I alt 18 kommuner har været underadministration efter 1989.

Kommuner under administration ligenu: Ravnsborg, Jægersborg, Nørre Djurs, Dragør ogFarum.

Overholder kommunengenopretningsplanen frigøres kommunen fra ministerietsadministration, efter typisk 3 år.

Kommunen skal jævnligt rapporterekommunens økonomiske tilstand til ministeriet.

Kommunen er forpligtet til, at laveen genopretningsplan for økonomien.

Indenrigsministeriet bestemmerrammerne for kommunens budget.

Kassekreditreglen siger, at en kommunes kassebeholdning, setover et år, skal være i plus. Nu skønner indenrigsministeren, atFarum mangler knap en halv milliard kroner.

- Det her er en meget alvorlig situation. Det er ikkehverdagskost, at en kommune sættes under administration, og det erhidtil sket på grund af meget mindre beløb, siger Lars LøkkeRasmussen til Radioavisen.

Indenrigsministeren oplyser, at Farum Kommune i den kommende tidtvinges til at redegøre for sin økonomi over for ministeriet, hvermåned. Farum Kommune har ganske vist en likviditet på 23 millionerkroner, men de ulovlige lån på 450 millioner kroner skal reelt skaltrækkes herfra.

- Der er stadig mange spørgsmål som skal besvares inden vi kansætte os ned og lave en genopretningsplan for Farum, så kommunensøkonomi kan komme på ret køl igen, siger han.

Bliver på posten

Peter Brixtofte accepterer, at kommunen sættes underadministration, men han bliver som borgmester. Brixtofte selvmener, at han er den bedste til at lede arbejdet med den nyeøkonomiske plan, fordi han kender kommunens økonomi bedst.

Den beslutning er det socialdemokratiske medlem af Farum Byråd,Sabine Kirchmeier-Andersen, meget utilfreds med.

- Det er dybt problematisk, at den mand, som har kørt FarumKommune i sænk, også skal stå for genopretningen. Jeg har ingen tropå, at Peter Brixtofte vil ændre adfærd, fordi kommunen er kommetunder administration. Det er jo hele hans stil at træffebeslutninger, før byrådet får noget vide, siger SabineKirchmeier-Andersen.

Brixtofte troede økonomien var sund

Peter Brixtofte fastholdt inden mødet, at kommunen havde en sundøkonomi og blot midlertidigt manglede likvider. Argumentet var, atFarum kommune ejer store arealer, som er udbudt til salg. Salgetkan indbringe Farum 300-400 millioner kroner over de næste år. Mendet regnestykke er med indenrigsministerens afgørelse blevetgennemhullet.

Udfaldet af mødet mellem indenrigsministeren og Farumsborgmester betyder med stor sandsynlighed, at det bliver dyrere atvære Farumborger i de kommende år. Hullet i kassen kan i værstefald udløse en kæmperegning til skatteyderne samt en væsentligreduktion af serviceydelserne.

Ifølge kommunale eksperter skal skatten hæves med fireprocentpoint for blot at forøge indtægterne med 100 millionerkroner. Hvis kommunen skal skaffe en hel milliard, vil detteoretisk kræve, at skatteprocenten hæves til op imod 60procent.

Kan godt klare sparekrav

Brixtofte selv håber dog på at kunne undgå skattestigninger.

- Det bliver det sidste, siger Peter Brixtofte.

I første omgang skal Farum Kommune selv komme med et bud på enhandlingsplan for at genoprette økonomien.

- Men det skal være realistisk. Det skal ikke bare væredrømmerier, hvis vi skal give en dispensation for overtrædelse afkassekreditreglen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Peter Brixtofte vurderer, at kommunen skal spare omkring fem tilseks procent på budgettet for at tilfredsstilleIndenrigsministeriet.

- Det kan jeg godt klare, siger Brixtofte uden at ville sige,hvor der skal skæres.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke sige, om han har fuld tillid til,at Peter Brixtofte kan løse opgaven med at få Farum på rette kursigen. Det er et spørgsmål, som byrådet i Farum selv må afgøre,mener ministeren.

Nye afsløringer om hemmelige lån

Samtidig med at Farums kommunes umiddelbare fremtid var tildiskussion hos indenrigsministeren, er nye afsløringer kommet fremom Peter Brixtoftes kreative bogholderi.

Ifølge B.T. har Peter Brixtofte, foruden at optage et hemmeligtlån på 250 millioner kroner, hævet 100 millioner kroner fra enbåndlagt konto med deponerede midler, der blandt andet stammer frasalget af kommunens rensningsanlæg.

Pengene er trukket uden om byrådets økonomiudvalg. Det kanifølge formand for Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt, stiftamtmandChristian Trønning, føre til en politisag mod Peter Brixtofte forgrov pligtforsømmelse. Venstres byrådsgruppe og det øvrige byråd erendnu engang blevet chokeret.

- Vi troede ikke på det, da vi hørte om det. Det er som at tageaf arvesølvet, og det er forbudt, siger den konservativeviceborgmester Per Edrén til B.T.

Oppositionen i Farum er parat til selv at gå tilindenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og bede om hjælp, hvis deefter et økonomiudvalgsmøde i eftermiddag stadig føler sig dårligtorienteret af borgmester Peter Brixtofte.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk