Fattige børn pjækker dobbelt så meget som rige

Børn af forældre med en lav indkomst bliver oftere væk fra undervisningen end deres kammerater.

Børn på skoler, hvor forældrene har en lav hustandsindkomst pjækker mere end børn, hvor forældrene tjener meget. (Foto: © Mads Rafte Hein, DR)

Selvom en af grundværdierne i folkeskolen er lige muligheder for alle, så er det ikke alle børn, der får lige meget undervisning.

En analyse af fravær og husstandsindkomster viser nemlig, at elever, der kommer fra hjem med en årlig husstandsindkomst under 0,5 millioner kroner pjækker dobbelt så meget som elever, der har forældre med en samlet indkomst på over 1,2 millioner kroner.

Analysen er udarbejdet af DR's Undersøgende Databaseredaktion og bygger dels på skolernes fraværstal, som indberettes årligt til UNI-C og dels på tal for forældrenes husstandsindkomst fordelt på landets skoler. Sidstnævnte er indsamlet af Ugebrevet A4.

Dårlige resultater giver pjæk

Anders Holm, professor på SFI, har forsket i effekten af uddannelse, peger på studier, der viser, at elever med en belastet social baggrund klarer sig dårligere i skolen.

- Det er nærliggende, at når børn klarer sig dårligt i skolen, så har de ikke lyst til at være der, og det kan ses i fraværstallene, siger han.

Anders Holm understreger, at det langt fra er alle børn, der kommer fra hjem med en lav indkomst, der kan betragtes som socialt udsatte, men at indkomst er én af flere indikatorer

Prioriterer ikke uddannelse

Han påpeger også, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse, deres indkomst og deres holdning til skolen, og det smitter af på eleverne.

- Højtuddannede prioriterer skolen mere en lavtuddannede, og det kan betyde at børnene har det på samme måde.

Pjæk og fravær hos elever med en svag social baggrund bør være et stort fokusområde for samfundet som helhed, mener Anders Holm.

- Det er ekstra problematisk, at det netop er denne gruppe børn, der har meget fravær. For hvis man kommer fra en svag social baggrund har man ikke så meget forældreinput og vil derfor have gavn af et højere skoleinput. Det får man ikke, hvis man bliver væk.

Starter før skolen

SFI-professoren mener man skal gribe ind før børnene starter i skole, hvis man vil ændre på deres fraværsvaner.

- De her børn får det man kalder dårlige vaner meget tidligt. Hvis man skal ændre noget, skal de allerede være før skolestarten, for jeg tror ikke, det er noget den enkelte skole kan gøre alene, siger Anders Holm.

Han peger blandt andet på, at man socialt udsatte børn ikke er vant til at få stillet krav.

- Når de i de ældre klasser oplever, at de ikke kan leve op til de krav, skolen stiller, vælger de at blive væk, hvorimod de elever, som kan leve op til kravene er gladere for at gå i skole.

Samlet set har eleverne i med en husstandsindkomst under 0,5 millioner kroner et gennemsnitligt fravær på 15,2 dage om året. Mens elever med forældre, der tjener mere end 1,2 millioner kroner har et årligt fravær på 12,5 dage årligt.