Fedmeepidemien blandt børn er bremset

Selvom antallet af overvægtige børn ikke længere er stigende, er problemet stadig massivt, og mange af de ramte børn får fedtlever og forhøjet blodtryk.

(© Colourbox)

Danske børn og unge har de seneste år fået bedre kostvaner, og det betyder, at det ellers stigende antal af overvægtige, er stagneret.

Det fortæller Bjørn Holstein, der er professor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og en af de danske forskere bag en ny rapport fra World Health Organization, WHO, der har kortlagt skolebørns sundhedstilstand og trivsel i 39 lande.

- Vi har i Danmark en rigtig robust måltidskultur, hvor familierne insisterer på at sætte sig ned ved middagsbordet og spise sammen. Danske børn er også blandt de europæiske børn, der oftest spiser morgenmad, siger han som en mulig forklaring på opbremsningen.

Som kontrast fremhæver Bjørn Holstein, at der i mange engelske hjem ganske enkelt ikke findes et spisebord, fordi måltiderne alligevel indtages i sofaen foran tv'et.

Problemet fylder i bevidstheden

Også den store bevågenhed i medierne omkring overvægtige børn har bidraget til, at problematikken fylder meget i både forældres, institutioners og politikers bevidsthed:

- I forhold til de sydeuropæiske lande, hvor fedme blandt børn virkelig er udbredt, er problemet blevet italesat meget tidligt, og det betyder, at der nu er en masse ansvarlige voksne, der kan hjælpe børnene, inden det kommer så vidt, at der er tale om egentlig overvægt, siger han.

Data til WHO-rapporten er selvrapporterede, og Bjørn Holstein pointerer, at det giver en vis usikkerhed, fordi drenge har en tendens til at lægge lidt til i deres højde og piger til at trække lidt fra i deres vægt, når de oplyser deres mål.

Stigninger har fulgt efter opbremsning

Andre undersøgelser peger dog også på den samme tendens til en opbremsning i udbredelsen af overvægt.

- Men de gode takter betyder altså ikke, at vi bare kan ånde lettet op, for overvægt er stadig et stort problem, siger han og refererer til, at 10 procent af de 15-årige drenge og 8 procent af de 15-årige piger stadig er overvægtige.

Og børnelæge og forskningsleder Jens-Christian Holm mener heller ikke, der er grund til at tage alt for optimistiske briller på. For siden 1947 er sket tre opbremsninger i fedmeudbredelsen blandt danske børn og unge - hver gang efterfulgt af en stigning.

- Det er selvfølgelig godt, at det ikke bare galopperer derudaf, som vi blandt andet ser i USA og Sydeuropa, men et konservativt bud på antallet af overvægtige børn i Danmark er 120.000, hvoraf ca. 60.000 er svært overvægtige, siger Jens-Christian Holm.

Børn med forhøjet blodtryk og fedtlever

Igennem sit arbejde på Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Holbæk Sygehus har han dokumenteret, at overvægtige børn ofte udvikler livstruende sygdomme.

- 57 procent af de svært overvægtige børn og unge har forhøjet eller begyndende forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk er den største risikofaktor for udvikling af hjertekarsygdomme. Så det er virkelig alvorligt, siger Jens-Christian Holm.

- Derudover har 44 procent fedtlever og 18 procent har forstadie til sukkersyge. Alt sammen livsstilssygdomme, som børnene, hvis der ikke bliver grebet ind, med stor sandsynlighed tager med sig ind i voksenlivet, og som de risikere at dø tidligt af.

Han påpeger, at de mange følgesygdomme udover at have store personlige omkostninger også på længere sigt vil koste samfundet enorme summer i manglende arbejdsevne, medicin og hospitalsomkostninger.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter