Fem bud: Kan vi løse manglen på grus?

Det er nødvendigt at finde andre kilder til grus - men det kan komme til at koste.

Der skal både tænkes i alternativer til grus og i andre former for udvinding. Arkivfoto. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)
Diverse bunker grus. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Flere steder i landet er de danske grusgrave ved at løbe tør for den grus, som bliver brugt til at lave asfalt og beton til byggeri af veje og huse. Det viser en ny fremskrivning, ingeniørvirksomheden Niras har lavet for Danske Regioner.

Grusmanglen kan komme til at koste danskerne, fordi eksempelvis et husbyggeri bliver dyrere. Samtidig kan det komme til at gå ud over miljøet, når det vigtige råstof skal transporteres langvejs fra.

Nedenfor kan du se fem mulige løsninger på problemet:

1

Hiv mere grus op fra havet

Ligesom man kan hente sand op fra havbunden til sandfodring af kysterne, kan man også hente grus op fra havbunden. (Foto: Henning Bagger © Henning Bagger)

For: Formand for Danske Regioners miljøudvalg, Heino Knudsen, mener, at man i højere grad skal kigge på, om man kan suge grus op fra havet. Lige nu er det regeringen, der varetager alt opsugning af grus i havene, mens regionerne tager sig af grusgravene.

- Der er behov for at spørge os selv, om vi kan udvinde mere grus på vand. Man kan ikke efterkomme efterspørgslen alene ved indvinding på land, siger Heino Knudsen.

Imod: Sandsugning kan have negative konsekvenser for havmiljøet. For bare en uge siden besluttede regeringen, at man skulle stoppe sandsugningen i Øresund.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har fremsat en ny bekendtgørelse i Folketinget, der sætter en stopper for nye tilladelser til at indvinde råstoffer i Øresund.

Lige nu indvindes 11 procent af de danske råstoffer på havet.

2

Importer grus fra andre lande

Arkivfoto. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

For: Så sent som i går besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden at gå videre med et forslag om at åbne op for import af grus fra tredjelande. Anne Ehrenreich fra Venstre, der fremsatte forslaget, mener, at det er en god løsning.

- Vi vil ødelægge vores naturliv i hovedstaden, hvis vi skal udvinde det hele her. Vi mener, at vi skal overveje at importere fra udlandet i stedet, siger Anne Ehrenreich.

Imod:

At øge importen vil umiddelbart betyde en øget miljøbelastning og dyrere byggerier. Det koster nemlig store penge at fragte grus fra udlandet til Danmark.

Per Kalvig, der er geolog og leder af Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, mener ikke, at det er en bæredygtig løsning.

- At importere er en nem løsning. Men er det også en bæredygtig løsning? Man flytter vores problem et andet sted hen, siger han.

Lige nu importerer Danmark fem procent af vores råstoffer.

3

Byg i træ i stedet for beton

Arkivfoto. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

For:

Ifølge Emil Thybring, der er postdoc ved skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet, er vi bagud med at tænke i træbyggeri i Danmark. Man er nået længere med at tænke i at bygge træhuse i udlandet.

- Træ er et væsentligt mindre klimabelastende materiale. Hvis du erstatter beton med træ, så sparer du på grus, sand og cement, siger Emil Thybring.

Imod:

Man kan ikke bygge veje, broer og fundamenter i huse af træ. Og derfor vil mere brug af træ ikke for alvor kunne sænke efterspørgslen på grus, lyder vurderingen fra Lars Damkilde, professor ved Institut for Byggeri og anlæg på Aalborg Universitet.

- Så tror jeg mere på, at vi skal genanvende nogle af de uhyggeligt store mængder byggeaffald, vi producerer hvert år, siger Lars Damkilde.

4

Flere grusgrave på land

Arkivfoto af Vandel Grusgrav. (Foto: Claus bech © Scanpix)

For: Der er stadig et stort uforløst potentiale for at grave grus i Danmark. Derfor bør man skynde sig at kortlægge systematisk, hvor der er potentiale til at grave råstoffer op i fremtiden. Det mener Per Kalvig, der er geolog og leder af Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer.

Imod: Det er ikke rart for borgerne at bo op og ned af grusgrave. Det er ødelæggende for landskabers struktur og er problematisk for naboskab. Det mener Anne Ehrenreich fra Venstre i Region Hovedstaden.

Samtidig er grusgravene en begrænset ressource, der på et tidspunkt løber tør for råstoffer, og dermed må man hele tiden anlægge nye grusgrave for at efterkomme efterspørgslen.

Lige nu indvindes 80 procent af de danske råstoffer fra grusgrave på land.

5

Genbrug

Arkivfoto. (Foto: Preben Madsen/Scanpix)

For: Der er er et stort potentiale i at skrue op for genanvendelsen af råstoffer i fremtiden. Man kan for eksempel bruge knust cement og gamle jernbaneskinner til genbrug. Det mener Heino Knudsen, der er miljøformand i Danske Regioner.

Imod: Selvsamme Heino Knudsen medgiver, at der er behov for at forske mere, for at vi kan nå længere med genanvendelsen.

- Det er er vigtigt, at vi bliver bedre til at genbruge materialer, men det løser ikke den samlede opgave de næste år, og derfor skal det indgå i en samlet plan.

Lige nu hentes fem procent af de danske råstoffer gennem genbrug.

Fakta: Sådan gør vi lige nu

  • Det danske forbrug af råstoffer kommer fra følgende kilder:

  • 80 % af råstofforbruget hentes fra råstofgrave på land

  • 11 % hentes fra indvinding på havet

  • 5 % hentes gennem genbrug

  • 4 % er nettoimportKilde: Danske Regioner