Fem timer i bil hver dag: Niels Christians job skal udflyttes

Niels Christian Berthelsens arbejdsplads flytter fra København til Lolland.

It-udvikler Niels Christian Berthelsen regner med, at han må se sig om efter et nyt job. (© DR Nyheder)

Regeringen har i dag grebet ned i de statslige arbejdspladser og drysset årsværk ud over store dele af landet.

For Niels Christian Berthelsen betyder det, at hans arbejdsplads med samtlige 80 årsværk skal flyttes fra den nuværende adresse på Østerbro i København til Nakskov på Lolland.

Han arbejder som it-udvikler hos Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - hvor han også er tillidsrepræsentant.

- Det er en mærkelig beslutning. Det giver ikke rigtig mening for Nota at flytte derned, siger Niels Christian Berthelsen.

Fem timer i bil hver dag

Alligevel havde han på fornemmelsen, at det var den vej, vinden blæste, allerede før regeringens flytteplaner var offentligt kendt.

Niels Christian Berthelsen var også indledningsvist fortrøstningsfuld i forhold til udsigterne til at pendle til Lolland.

- Men efterhånden er det sunket ind, og jeg har fundet ud af, at det faktisk vil tage mig to en halv time at køre hver vej i bil og længere tid med det offentlige. Det vil sige, at jeg pludselig skal bruge fem timer i en bil hver dag for at passe mit arbejde, hvis jeg ikke skal flytte, siger han.

REGERINGENS UDFLYTNINGSPLANER

 • I denne runde bliver der flyttet i alt 4.024 arbejdspladser ud i landet.

 • Udflytningen af omkring halvdelen af stillingerne blev allerede annonceret ved sidste års præsentation af en ny struktur for Skat.

Muligheden for at flytte familien, der foruden Niels Christian Berthelsen tæller to skolebørn og en hustru, som selv er specialist - lokker heller ikke.

- På mange måder ville det være herligt at flytte til Nakskov. Både i forhold til natur, og det ville også være nemmere at finde en bolig der end i København, men der er bare også andre faktorer, siger han.

Dels frygter han, at der ikke er andre arbejdspladser i området, som vil have brug for hans profil, hvis han på et tidspunkt vil videre i sin karriere.

Og dels vejer hans hustrus karrieremuligheder også tungt.

- Jeg vil meget gerne være med til at flytte Nota, for det er en arbejdsplads, jeg elsker. Men lige nu, når jeg kigger nogle år frem i tiden, kan jeg ikke se, at jeg bliver hængende, siger Niels Christian Berthelsen.

HELE INSTITUTIONER DER RYKKER:

 • Miljøstyrelsen: 440

 • Statsligt gasselskab: 188

 • Patientklagestyrelsen: 141

 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder): 80

 • Energitilsynet: 78

 • Danmarks Innovationsfond: 46

 • De Økonomiske Råds sekretariat: 33

 • Lønmodtagernes Garantifond: 31

 • Miljømærkesekretariatet: 24

 • Dansk Sprognævn: 15

 • Lokale- og Anlægsfonden: 14

 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd: 11

 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler: 10

 • Sekretariatet for Studievalg Danmark: Fire

INSTITUTIONER DER RYKKER DELVIST:

 • Dele af Politiet: 125

 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: 95

 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration: 75

 • Dele af Banedanmark: 60

 • Dele af Erhvervsstyrelsen: 56

 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 40

 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse: 28

 • Dele af Moderniseringsstyrelsen: 23

 • Dele af Statens It: 20

 • Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: 18

 • Dele af Udlændingestyrelsen: 15

 • Dele af Digitaliseringsstyrelsen: 13

 • Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed: 12

 • Dele af Nationalt Genom Center: 10

 • Dele af Energinet: 10

 • Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen: Seks

FacebookTwitter