Femernforbindelsen vedtaget

Danmark og Tyskland er blevet enige om at enige om at bygge en bro fra Rødby til Puttgarten. Den skal finansieres af Danmark.

Transportminister Flemming Hansen har fået gennembrud i forhandlingerne. Nu bliver den til noget: Broen over Femern bælt fra Lolland til Tyskland. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Femern-broen bliver virkelighed.

Transportminister Flemming Hansen og hans tyske kollega har opnået et gennembrud i forhandlingerne og præsenterer aftalen klokken 14.

- Der er opnået enighed, siger Dirk Inger, som er talsmand for den tyske trafikminister Wolfgang Tiefensee efter tre timers intense forhandlinger i Berlin.

Danmark og Tyskland bliver forbundet med en 19 kilometer lang bro fra Rødby på Lolland til Puttgarden på øen Femern ud for den tyske kyst.

Broen skal finansieres og ejes af Danmark

Ifølge DR's oplysninger bliver der tale en om danskfinansieret bro, idet det ifølge trafikministeren bliver Danmark, der garantere for de lån, skal finansiere den. Efterfølgende skal broen betales af broens brugere.

Ifølge DR's korrespondent Claus Fahrendorff, der er i Berlin, vil byggeriet efter planen blive påbegyndt i 2011 og afsluttet i 2018.

Længe ventet succes for transportministeren

Forud for aftalen i Berlin er gået et årelang og besværligt forhandlingsforløb, hvor danskerne har været mest ivrige efter at få en bro, mens tyskerne har været mere tilbageholdende.

Flemming Hansen har været transportminister siden 2001 og er dermed den minister i historien, der har siddet længst tid på den post.

Netop broen mellem Danmark og Tyskland har været et af de helt store projekter for ham, men det har ikke været en let sag for ham. Broen kom med i det danske regeringsgrundlag allerede i 2001, og det har siden været åbenbart, at ønsket om en bro brændte varmere i Danmark end i Tyskland.

Fakta om Femern-forbindelsen
  • Femern-forbindelsen er en overvejet bro- eller tunnelforbindelse mellem Lolland og Femern. Siden etableringen af færgefarten mellem Rødby og Puttgarden har der været fortalere for at erstatte den med en fast forbindelse.
  • Fra officiel dansk side er det dog blevet fastholdt, at rækkefølgen i de store faste forbindelser skulle være: Storebælt, Øresund, Femern Bælt. Femer-forbindelsen blev derfor først aktuel efter byggestart for de faste trafikforbindelser over Storebælt og Øresund. For at skabe grundlag for en politisk beslutning i Danmark og Tyskland blev der i 1995 igangsat en række forundersøgelser, der skal klarlægge, hvilken type fast forbindelse det vil være formålstjenligt at gennemføre.
  • Forundersøgelserne blev afsluttet i 1999. De omfattede trafikanalyser og prognoser, kyst-til-kyst-undersøgelser af geologiske, miljømæssige og tekniske muligheder, undersøgelser af vej- og baneanlæg på land samt økonomiske vurderinger.
  • Trods usikkerhed om visse forhold, især den fremtidige økonomiske udvikling, anses resultaterne af undersøgelserne at danne et godt grundlag for en principbeslutning om at bygge en vej- og baneforbindelse.
  • Ved VK-regeringens tiltrædelse i slutningen af 2001 indgik etablering af Femern-forbindelsen i regeringsgrundlaget.

Kilde: Gyldendals Leksikon

ExternalContent