Fik du afslag på din ansøgning? Disse 373 uddannelser har stadig plads

Idræt, laborant og maskinmester er blandt de uddannelser, der stadig er pladser på.

Over hele landet er der stadig ledige studiepladser. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

Selvom optaget på de videregående uddannelser er rekordstort i år, er der stadig mere end 10.000 unge, som har fået afslag på de uddannelser, de har søgt. Det betyder dog ikke, at deres mulighed for at begynde på en videregående uddannelse i år er spildt.

Hele 373 uddannelser har stadig ledige pladser. Alle der opfylder adgangskravene til uddannelserne, kan stadig nå at søge dem.

Derudover er der 101 uddannelser, der har ledige standby-pladser. En standby-plads er en form for venteliste, hvor man bliver tilbudt en plads på uddannelsen, hvis en anden studerende springer fra. Har man en standby-plads får man plads på uddannelsen senest året efter.

Her er en liste over de uddannelser, der har ledige pladser:

1

Københavns Universitet

Datalogi, fysik og kemi er blandt de uddannelser, der stadig har plads på Københavns Universitet. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)
 • Datalogi

 • Fysik

 • Jordbrugsøkonomi

 • Fødevarer og ernæring

 • Kemi

 • Nanoscience

 • Medicinalkemi

 • Indianske sprog og kulturer

 • Moderne Indien og Sydasienstudier

2

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet har pladser på forskellige uddannelsesretninger for diplomingeniør. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)
 • Teknisk Videnskab - Strategisk analyse og systemdesign

 • Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur

 • Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur

 • Diplomingeniør, eksport og teknologi

 • Diplomingeniør, fiskeriteknologi

 • Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet

 • Diplomingeniør, kemi- og bioteknik

 • Diplomingeniør, maskinteknik

 • Diplomingeniør, produktion

 • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi

3

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har ledige studiepladser på blandt andet Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
 • Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

 • Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse

 • Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse

4

Syddansk Universitet

Du kan stadig nå at læse fysik, kemi eller dansk på Syddansk Universitet. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)
 • Matematik og anvendt matematik

 • Fysik

 • Biokemi og molekylær biologi

 • Kemi

 • Dansk

 • Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog

 • Religionsstudier

 • Tysk

 • International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog

 • International virksomhedskommunikation i tysk

 • Økonomi

 • Diplomingeniør, bygningsteknik

 • Diplomingeniør, elektronik

 • Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing

 • Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

 • Diplomingeniør, softwareteknologi

 • Diplomingeniør, integreret design

 • Diplomingeniør, maskinteknik

 • Diplomingeniør, produktion

 • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi

 • Diplomingeniør, robotteknologi

 • Teknisk videnskab - Velfærdsteknologi

 • Teknisk videnskab - Spiludvikling og læringsteknologi

 • Teknisk videnskab - Robotteknologi

 • Teknisk videnskab - Fysik og teknologi

 • Teknisk videnskab - Kemi og bioteknologi

 • Bachelor of Science in Engineering

 • Teknisk videnskab - Software Engineering

 • Teknisk videnskab - Energiteknologi

 • Teknisk videnskab - Bygningsteknik

 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation

 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign

 • Designkultur og økonomi

 • Designkultur

 • International virksomhedskommunikation i engelsk

 • Erhvervsøkonomi, HA

 • Bachelor of Science in Engineering - Engineering, Innovation and Business

 • Bachelor of Science in Engineering - Mechatronics

 • Bachelor of Science in Engineering - Electronics

 • Bachelor of Engineering in Electronics

 • Bachelor of Engineering in Mechatronics

 • Economics and Business Administration

 • International erhvervsøkonomi med fremmedsprog

 • European Studies

 • Erhvervsøkonomi

 • Sociologi og kulturanalyse

 • International virksomhedskommunikation i engelsk

 • Professionsbachelor, fremmedsprog og digital markedskommunikation

5

Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet er der pladser på uddannelser som geoscience, matematik og ruslandsstudier. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
 • Biologi

 • Datalogi

 • Datavidenskab

 • Fysik

 • Geoscience

 • Teknisk videnskab - Bioteknologi

 • Teknisk videnskab - Kemiteknologi

 • Teknisk videnskab - Elektroteknologi

 • Kemi

 • Teknisk videnskab - Computerteknologi

 • Teknisk videnskab - Byggeri

 • Teknisk videnskab - Mekanik

 • Matematik

 • Matematik-økonomi

 • Medicinalkemi

 • Nanoscience

 • It-produktudvikling

 • Agrobiologi

 • Brasilianske studier

 • Indien- og sydasienstudier

 • Musikvidenskab

 • Ruslandstudier

 • International virksomhedskommunikation i fransk

 • International virksomhedskommunikation i spansk

 • International virksomhedskommunikation i tysk

 • Diplomingeniør, bioteknologi

 • Diplomingeniør, bygning

 • Diplomingeniør, bygningsdesign

 • Diplomingeniør, elektronik

 • Diplomingeniør, softwareteknologi

 • Diplomingeniør, maskinteknik

 • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi

 • Diplomingeniør, kemi

 • Diplomingeniør, kemi og fødevareteknologi

 • Erhvervsøkonomi, HA

 • Economics and Business Administration

 • Diplomingeniør, forretningsudvikling

 • Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing

6

Aalborg Universitet

Landinspektørvidenskab og geografi er blandt de uddannelser, der har plads på på Aalborg Universitet. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
 • Teknisk videnskab - Byggeri og anlæg

 • Teknisk videnskab - Computerteknologi

 • Teknisk videnskab - Elektronik og it

 • Teknisk videnskab - Globale forretningssystemer

 • Teknisk videnskab - Mekanik og produktion

 • Teknisk videnskab Miljøvidenskab

 • Teknisk videnskab - Kemiteknologi

 • Teknisk videnskab - Nanoteknologi

 • Teknisk videnskab - By-, energi- og miljøplanlægning

 • Teknisk videnskab - Robotteknologi

 • Teknisk videnskab - Sundhedsteknologi

 • Teknisk videnskab - Energi

 • Landinspektørvidenskab

 • Teknoantropologi

 • Diplomingeniør, globale forretningssystemer

 • Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

 • Diplomingeniør, byggeri og anlæg

 • Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik

 • Diplomingeniør, elektronik

 • Diplomingeniør, maskinteknik

 • Fysik

 • Datavidenskab

 • Geografi

 • Kemi

 • Matematik

 • Teknisk videnskab - Matematik-teknologi

 • Matematik-økonomi

 • Medialogi

 • Idræt

 • Teknisk videnskab - Produkt- og designpsykologi

 • Informationsteknologi

 • Interaktionsdesign

 • Anvendt filosofi

 • Musik

 • Musikterapi

 • Kunst og teknologi

 • Sprog og internationale studier, engelsk

 • Spansk sprog og internationale studier

 • Samfundsfag

 • Økonomi

 • Innovation og digitalisering

 • Bachelor of Science in Engineering - Applied Industrial Electronics

 • Teknisk videnskab

 • Bachelor of Science in Engineering - Chemical Engineering and Biotechnology

 • Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

 • Diplomingeniør, byggeri og anlæg

 • Diplomingeniør, maskinteknik

7

Københavns Professionshøjskole

Du kan stadig nå at søge ind som pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole. (Foto: Celina Dahl © Scanpix)
 • Folkeskolelærer

 • Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation

 • Pædagog

 • Socialrådgiver

 • Sygeplejerske

 • Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning

 • Laborant

8

Professionshøjskolen Absalon

Du kan stadig nå at uddanne dig til pædagog på professionshøjskolen Absalon. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)
 • Folkeskolelærer

 • Diplomingeniør, Bioteknologi

 • Bachelor of Engineering in Biotechnology

 • Diplomingeniør, maskinteknologi

 • Professionsbachelor, offentlig administration

 • Pædagog

 • Socialrådgiver

 • Sygeplejerske

9

PH UC Syddanmark

UC Syddanmark har ledige pladser på uddannelser som blandt andet pædagog og ergoterapeut. (© UC Syd)
 • Ergoterapeut

 • Folkeskolelærer

 • Fysioterapeut

 • Professionsbachelor, offentlig administration

 • Pædagog

 • Professionsbachelor, skat

 • Socialrådgiver

 • Laborant

10

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Bygningskonstruktør og professionsbachelor i finans kan du stadig nå at få plads på på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole. (© UCL)
 • Bygningskonstruktør

 • Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

 • Professionsbachelor, finans

 • Folkeskolelærer

 • Professionsbachelor, økonomi og It

 • Automationsteknolog

 • Autoteknolog

 • Energiteknolog

 • Handelsøkonom

 • Installatør, stærkstrøm

 • Installatør, VVS

 • Installatør, stærkstrøm

 • Produktionsteknolog

 • Serviceøkonom

 • AP Graduate in Logistic Management

11

Professionshøjskolen Via University College

Via University College har stadig pladser på uddannelser som Bygningskonstruktør og diplomingeniør. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)
 • Bygningskonstruktør

 • Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

 • Ergoterapeut

 • Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse

 • Folkeskolelærer

 • Diplomingeniør, eksport og teknologi

 • Diplomingeniør, byggeri og anlæg

 • Bachelor of Engineering in Global Business Engineering

 • Diplomingeniør, softwareteknologi

 • Bachelor of Engineering in Software Technology

 • Diplomingeniør, maskinteknologi

 • Diplomingeniør, produktionsteknik

 • Bachelor of Engineering in Civil Engineering

 • Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

 • Bachelor of Engineering in Climate and Supply Engineering

 • Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation

 • Professionsbachelor, offentlig administration

 • Pædagog

 • Professionsbachelor, skat

 • Designteknolog

 • Markedsføringsøkonom

 • AP Graduate in Marketing Management

 • Produktionsteknolog

 • Kort- og landmålingstekniker

12

Professionshøjskolen University College Nordjylland

På Professionshøjskolen University College Nordjylland kan du blandt andet nå at få plads på pædagoguddannelsen. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)
 • Professionsbachelor, eksport og teknologi

 • Folkeskolelærer

 • Pædagog

 • Automationsteknolog

 • Datamatiker

 • Energiteknolog

 • Finansøkonom

 • Financial controller

 • Installatør, stærkstrøm

 • Installatør, VVS

 • Markedsføringsøkonom

13

Den Frie Lærerskole

Den Frie Lærerskole har stadig plads på uddannelsen som lærer. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)
 • Lærer

14

Maskinmesterskolen København

Du kan stadig nå at blive maskinmester på Maskinmesterskolen København. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
 • Maskinmester

15

Svendborg International Maritime Academy

Svendborg International Maritime Academy har stadig pladser som skibsofficer, skibsfører og maskinmester. (© SIMAC)
 • Maskinmester

 • Skibsofficer

 • Skibsfører

16

Fredericia Maskinmesterskole

Vil du være maskinmester har Fredericia Maskinmesterskole stadig plads. (© SIMAC)
 • Maskinmester

17

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy har stadig ledige studiepladser som finansøkonom og serviceøkonom. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)
 • Finansøkonom

 • AP Graduate in Marketing Management

 • Serviceøkonom

18

Københavns Erhvervsakademi

Vil du være Installatør inden for VVS eller stærkstrøm har Københavns Erhvervsakademi stadig pladser. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)
 • Professionsbachelor, optometri

 • Installatør, stærkstrøm

 • Installatør, VVS

 • Produktionsteknolog

 • AP Graduate in Production Technology

19

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Laborant er blandt de uddannelser, som der stadig er plads på hos Zealand. (Foto: Mads Nissen/ Panos Pictures © Scanpix)
 • Bygningskonstruktør

 • Professionsbachelor, have- og parkingeniør

 • Autoteknolog

 • Handelsøkonom

 • AP Graduate in Commerce Management

 • Installatør, VVS

 • Installatør, stærkstrøm

 • Jordbrugsteknolog

 • Laborant

 • Markedsføringsøkonom

 • AP Graduate in Marketing Management

 • Markedsføringsøkonom

 • Multimediedesigner

 • Ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi

 • Produktionsteknolog

 • Serviceøkonom

 • AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

 • Serviceøkonom

 • AP Graduate in Logistic Management

20

Erhvervsakademi Kolding

Vil du studere finansøkonom, financial controller eller entreprenørskab og design, er der stadig pladser hos Erhvervsakademi Kolding. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)
 • Professionsbachelor, finans

 • Entreprenørskab og design

 • Finansøkonom

 • Financial controller

 • Markedsføringsøkonom

 • Multimediedesigner

 • Produktionsteknolog

21

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest har stadig pladser på blandt andet finansøkonom, serviceøkonom og produktionsteknolog. (© EASV)
 • Bygningskonstruktør

 • Byggekoordinator

 • Driftsteknolog - Offshore

 • Finansøkonom

 • Installatør, stærkstrøm

 • Markedsføringsøkonom

 • Produktionsteknolog

 • Serviceøkonom

22

Erhvervsakademi Midtvest

Vil du studere byggekoordinator, er det stadig en mulig på Erhvervsakademi Midtvest (Foto: Morten Dueholm © Scanpix)
 • Professionsbachelor, finans

 • Byggekoordinator

 • Finansøkonom

 • Installatør, stærkstrøm

 • Installatør, VVS

 • Markedsføringsøkonom

 • Produktionsteknolog

 • Serviceøkonom

23

Erhvervsakademi Aarhus

Vil du læse en professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation, er der stadig plads på Erhvervsakademi Aarhus. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
 • Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation

 • Autoteknolog

 • Byggekoordinator

 • Miljøteknolog

 • AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science

 • Produktionsteknolog

24

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania har stadig studiepladser som blandt andet automationsteknolog og handelsøkonom. (Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen © Scanpix)
 • Professionsbachelor, optometri

 • Automationsteknolog

 • Autoteknolog

 • AP Graduate in Automotive Technology

 • Energiteknolog

 • Finansøkonom

 • Handelsøkonom

 • Installatør, stærkstrøm

 • Markedsføringsøkonom

 • AP Graduate in Marketing Management

 • Multimediedesigner

 • Produktionsteknolog

 • Serviceøkonom

 • AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

 • Logistikøkonom

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelser, der er listet mere end en gang på ministeriets liste, er kun medtaget en gang på denne liste. Uddannelsesstederne opdaterer løbende deres ledige pladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

FacebookTwitter