Filip mener ikke, at kvinder kan være præster: 'Biblen er for mig vigtigere end den danske lov'

Filip Ambrosen er menighedsrådsformand i Hasle på Bornholm. Ifølge ham siger Biblen, at kvinder ikke kan være præster.

Formand i Hasle menighedsråd på Bornholm Filip Ambrosen er imod kvindelige præster. Foto: Tobey Nordenlund

Når kirkegængerne tropper op for at høre tolkningerne af Guds ord, skal det være en mand, der står på prædikestolen som præst.

Det mener Filip Ambrosen, der er menighedsrådsformand i Hasle på Bornholm. I kraft af sit embede har han et ansvar for, hvilken præst der kommer til at prædike i byens kirke. Menighedsrådet har nemlig stor indflydelse på, hvilken præst der bliver ansat.

Det betyder, at der ikke kommer kvindelige præster i kirken i Hasle, så længe det nuværende menighedsråd sidder på magten.

Argumentet for, at præsten skal være mand, finder Filip Ambrosen i Biblen:

- Vi mener, at Biblen forsvarer, at en præst skal være en mand. Det handler ikke om, at vi ser ned på damer, og at vi synes, de er dårlige. De har nogle andre roller, for eksempel er de i vores menighedsråd, og vi lytter til dem.

Filip Ambrosen, der er medlem af Evangelisk Luthersk Missionsforening - en konservativ folkekirkelig bevægelse - henviser til Paulus' første brev til Timotheus i Det Nye Testamente, hvor der står:

"En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed."

Biblen vigtigere end dansk lov

Menighedsrådet i Hasle er sammen med det bornholmske sogn Rutsker nogle af de få kirker i Danmark, som ikke ansætter kvindelige præster ud fra et teologisk synspunkt.

Og det er helt lovligt for dem at nægte kvinder ansættelse som præster, da kirker - og andre trossamfund - er undtaget dele af ligebehandlingsloven. Vel at mærke som de eneste arbejdspladser i Danmark.

Ligebehandlingsloven, som blev indført i 1978, forbyder ellers forskelsbehandling af mænd og kvinder på arbejdspladser.

Filip Ambrosen mener imidlertid, at der er god grund til, at folkekirken er undtaget dele af ligebehandlingsloven:

- Fordi kirken bygger på Biblen. Hvis man pludselig skal lave en lov, der går ud over det, så skal man også fjerne Biblen fra folkekirken, siger han og tilføjer:

- Biblen for mig er vigtigere end den danske lov, hvis jeg skal sætte det på spidsen.

Et flertal af landets biskopper taler dog for, at undtagelsen fra ligebehandlingsloven skal fjernes, så folkekirken ikke længere skal kunne skele til køn ved ansættelse.

'Gud har givet os forskellige roller'

Spørger man Filip Ambrosen, er der dog ikke tale om kønsdiskrimination, selvom han ikke vil ansætte kvindelige præster:

- Jeg synes ikke, vi har et dårligt kvindesyn. Vi synes, at damer er lige så vigtige som mænd, men vi tror på, at Gud har givet os forskellige roller som kvinder og mænd. Og Gud har givet denne rolle til mænd - at de skal være præster. Og så handler det ikke om, at vi synes, damer er dumme.

Filip Ambrosen forklarer sin holdning til kvindelige præster:

Han peger på, at kvinder udfylder andre vigtige roller i samfundet:

- En dame har et kæmpe ansvar for hele opdragelsen. Hun er med til at opdrage unge præster, for en præst har jo en mor, som er med til at være en del af hans tro og det, som han prædiker.

- Så indirekte kan man godt sige, at damer er med, men vi tror ikke på, at en dame kan stå foran menigheden og prædike. Det kan jeg godt se, at det kan synes diskriminerende, men sådan læser vi Biblen, og derfor synes vi, det er vigtigt at være bibeltro.

Skulle det ske, at en kvindelig præst en dag ville blive ansat i Hasle kirke, ville Filip Ambrosen ganske enkelt tage konsekvensen af det:

- Så ville jeg stoppe med at komme, og så ville jeg finde et andet sted. For så ville jeg føle, at det, som det hele er bygget op omkring, det Biblen bygger på, ville smuldre, og så ville jeg ikke kunne være her.

Her kan du blive klogere på, hvorfor det er tilladt at fravælge kvindelige præster i en ansættelsessituation: