Finansiel Stabilitet anker erstatningssag mod Amagerbanken

Den tidligere ledelse i Amagerbanken skal i landsretten, da Finansiel Stabilitet anker erstatningssag.

Finansiel Stabilitet måtte overtage Amagerbanken efter finanskrisen. (Foto: © Esben Salling, Scanpix)

Finansiel Stabilitet anker en erstatningssag i milliardklassen mod Amagerbankens tidligere ledelse. Tidligere i juni blev Amagerbankens forhenværende ledelse frifundet i sagen ved byretten.

Sagen omhandler den tidligere ledelse, deriblandt administrerende direktør Jørgen Brændstrup og bestyrelsesformand N.E. Nielsen.

Finansiel Stabilitet, der måtte overtage Amagerbanken efter finanskrisen, krævede erstatning for tre store udlån, som Finansiel Stabilitet mente var håndteret så dårligt, at ledelsen var personligt ansvarlig.

- Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at den tidligere ledelse skal betale erstatning for det tab, der opstod, fordi banken valgte at videreføre og udvide engagementet i forbindelse med, at Østerfælled-selskabet skiftede ejer i 2008, skriver Finansiel Stabilitet.

Østerfælled var et af de tre engagementer. Ejendomsprojektet, der er opført på Østerbro i København, var vurderet til over 1,5 milliarder kroner, men værdien blev under krisen nedskrevet voldsomt.

- Finansiel Stabilitet finder, at dette engagement både havde en usædvanlig karakter og en meget betydelig størrelse, skriver Finansiel Stabilitet.

En del af sagen bestod i, at kunderne bag projektet blev givet penge til at spekulere i valuta for at skaffe penge til at betale udgifter til projektet. Efterfølgende overtog Amagerbanken valutaspekulationen på kundernes vegne.

Den praksis mener Finansiel Stabilitet er ansvarspådragende.

- Det er blandt andet Finansiel Stabilitets vurdering, at valutarammen, som angiveligt havde til formål at skaffe balance i Østerfælled-selskabet, der havde et større løbende likviditetsunderskud, i realiteten var udtryk for ren valutaspekulation for bankens regning og risiko.

- Fordi det i hvert fald ultimo 2009 stod klart, at engagementet var nødlidende, herunder at kautionisterne bag engagementet ikke længere kunne opfylde deres forpligtelser, skriver Finansiel Stabilitet.

Den tidligere ledelse blev i byretten frifundet under princippet om "business judgement". Det dækker grundlæggende over, at så længe en ledelse har været oplyst og i god tro kan den ikke straffes for beslutninger, der senere viser sig at have været dårlige.

/ritzau/