Finanskrisen har kostet de ufaglærte og kortuddannede trygheden og tilliden til samfundet

- Vi risikerer, at dele af de mellem halvanden og to millioner mennesker holder op med at føle sig som en del af fællesskabet, siger forsker.

De kortuddannede og ufaglærte frygter konkurrencen fra billig arbejdskraft udefra, og tror heller ikke på, at samfundet kan sikre deres tryghed, hvis de mister jobbet. (Foto: Jonas Gravgaard © DR Nyheder)

Danskernes værdier er i det seneste årti blevet forandret af stigende usikkerhed.

Det er en af konklusionerne fra den helt nye udgave af Den Danske Værdiundersøgelse, der siden 1981 har målt danskernes værdier og holdninger.

Usikkerheden har dog ramt de ufaglærte og kortuddannede særligt hårdt, forklarer Morten Frederiksen, der er forskningsleder bag værdiundersøgelsen og hovedforfatter til den nye bog 'Usikker modernitet - Danskernes værdier fra 1981 til 2017', der udkom tidligere i dag.

- Hidtil har vi set, at danskernes værdier på tværs af klasse og uddannelse stort set har bevæget sig i samme retning. Det, der sker nu, er, at højtuddannede og højtlønnede stadig føler sig trygge og sikre, mens dem med ingen eller kortere uddannelser og lav indtægt føler sig mere utrygge og usikre, fortæller Morten Frederiksen.

Det skyldes dels, at den økonomiske krise i 2008 ramte skævt og gik særligt hårdt ud over dem med ingen eller kort uddannelse og dels, at vi ser en stigende økonomisk ulighed i Danmark, lyder det fra forskningslederen.

- Det kan undre, at udviklingen går sådan, samtidig med at økonomien har det bedre end længe. Men det handler om, at de her grupper har oplevet at få gulvtæppet revet væk under dem, og når man først har oplevet det ske én gang, er det ikke sikkert, at man føler sig helt tryg ved, at det ikke sker igen, forklarer Morten Frederiksen.

Faldende tillid til andre mennesker

Ifølge Morten Frederiksen betyder de ufaglærte og faglærtes usikkerhed også, at de stoler mindre på samfundsinstitutionerne og andre mennesker:

- De har mistet tillid til det politiske system og tillid til andre danskere og borgere i samfundet, og de er i stigende grad bekymret for, hvordan deres fremtid skal udvikle sig. Det er det, vi i forskningen kalder et kulturelt tilbageslag, forklarer han.

Gruppen af ufaglærte og faglærte er særligt blevet mistroiske overfor indvandrere, viser tallene fra undersøgelsen.

Men det skyldes ikke, at de er blevet mere intolerante overfor eksempelvis muslimer, understreger Morten Frederiksen. Det skyldes snarere, at ufaglærte og kortuddannede i højere grad end tidligere føler, at indvandrere truer deres egen jobsikkerhed og det danske velfærdssamfund.

- De er bekymret for, hvor sikker deres plads på arbejdsmarkedet i virkeligheden er. Om arbejdsmigranter fra udlandet vil betyde, at de let kan erstattes. Og det handler også om, at hvis de bliver arbejdsløse, om det sociale sikkerhedsnet så faktisk er i stand til at dække deres behov, siger Morten Frederiksen.

Et mere konfliktfyldt samfund

Selvom det måske ikke er så overraskende, at folk med færre penge og lavere uddannelse føler sig mere usikre, så kan det blive et samfundsproblem, når deres lykke, tillid og tryghed ikke udvikler sig i takt med samfundets øvrige borgere, fortæller Morten Frederiksen.

- Så bliver samfundet polariseret. Vi risikerer, at dele af den her gruppe – som altså består af mellem halvanden og to millioner mennesker – holder op med at føle sig som en del af fællesskabet. Så vil de i højere grad se andre som modspillere og tænke på deres egne interesser frem for at tage hensyn til andre, siger han.

Dermed risikerer vi at få et samfund, der er mindre rigt og mindre harmonisk i fremtiden, lyder det.

- Det, resten af verden normalt beundrer Danmark for som samfund, er, at vi har et højt niveau af tillid til hinanden og vores institutioner, fordi det giver et stærkt samfund med stor sammenhængskraft. Det er nogle af de værdier, der er ved at blive undergravet i den her proces, siger Morten Frederiksen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter