Finansministeriet afviser at det har vildledt om asyludgifter

Finansministeriet har ikke overdrevet udgifter til asylansøgere til IMF, oplyser ministeriet

Finansministeriet har leveret de oplysninger til IMF, som der er blevet bedt om. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det passer ikke, at Finansministeriet har overdrevet danske udgifter til asylansøgere, som Radio 24syv oplyste i går. Det oplyser Finansministeret i en pressemeddelse.

Finansministeriet har givet Den internationale Valutafond, IMF, de oplysninger, som IMF bad om, hedder det.

- Dette er en meget grov anklage, som Finansministeriet ikke er blevet forelagt, før offentliggørelsen af nyheden, og som ministeriet derfor heller ikke har haft mulighed af at undersøge rigtigheden af før offentliggørelsen, skriver Finansministeriet.

Tallene i grafen stammer fra en rapport, som den Internationale Valutafond, IMF, udgav tidligere på måneden. Her ligger Danmark på en andenplads med næstflest udgifter, kun lige overgået af Sverige. Et land, der modtog knap otte gange flere asylansøgere end os sidste år.

Regeringen, politikere, journalister og andre meningsdannere i Danmark har i den seneste uge flittigt delt en graf, der viser EU-landenes udgifter til asylansøgere i 2015, som andel af deres BNP.

Ifølge IMF brugte Danmark sidste år 0,47 procent af BNP på udgifter til asylansøgere, hvilket svarer til omkring 11 milliarder kroner.

Af pressemeddelelsen fra Finansministeriet fremgår det, at det, at tallet dækker over de samlede udgifter til asyl og integration og ikke til asylansøgere alene.

- I IMF’s rapport fremgår en sammenligning af udgifter på tværs af lande. Som det også fremgår af rapporten, er der meget store forskelle på de data, der er indsamlet, og det kan derfor være svært at sammenligne tallene. IMF har valgt at bringe Danmarks samlede udgifter til asyl og integration, oplyser Finansministeriet.

Finansministeret understreger, at det har oplyst både de samlede udgifter til asyl og integration samt udgifterne til asylansøgere alene.

- Finansministeriet har leveret de efterspurgte tal. Sammenligningen med andre landes ufuldstændige oplysninger må stå for IMF’s egen regning.

Kigger man udelukkende på de tal, som Finansministeriet har oplyst som udgifter til asylansøgere, udgør det omtrent 0,24 procent af af BNP. Det ændrer dermed ikke billedet af, at Danmark er det EU-land, med næstflest udgifter til asylansøgere.

På spørgsmålet om, hvorfor Finansministeriet ikke tidligere har korrigeret tallene, henviser ministeriet til pressemeddelsen.